Payrolling: flexibel en gemakkelijk

Eigen personeel, zonder zorgen over de administratieve afhandeling? Dat kan via Abiant Payroll. Wanneer u kiest voor payroll verzorgt u zelf de werving en selectie van uw personeel en bent u verantwoordelijk voor de begeleiding en beoordeling van uw medewerkers. Het hele administratieve proces nemen wij van u over. 

Door het juridisch werkgeverschap en het administratieve proces aan ons over te laten, kunt u zich richten op uw eigen bedrijf. Payroll biedt u nog meer voordelen:

  • minder risico’s: vooraf is duidelijk wat uw personele kosten zijn
  • binding met uw medewerkers: arbeidsovereenkomst met een beloningsregeling conform uw bedrijfsregeling of cao
  • meer flexibiliteit en continuïteit: mogelijkheid van payrollcontracten voor 5,5 jaar

Online makkelijk geregeld

Abiant Payroll werkt makkelijk, eenvoudig en snel. Payroll is een online dienst. U sluit een overeenkomst met ons af en ontvangt een persoonlijke inlogcode voor onze digitale omgeving. Deze inlogcode geeft u toegang tot uw eigen, afgeschermde deel op de website van Abiant Payroll. Van hieruit wordt bijna alles geregeld.

Aanmelden van medewerkers

Op de website meldt u de medewerker aan en voert u de contractgegevens in. Op basis van deze gegevens stellen wij het arbeidscontract op. Aanmelden is zo gebeurd.

Salarisverwerking

Na aanmelding van de medewerker, zetten wij wekelijks de declaraties klaar voor de medewerkers die op dat moment bij u werkzaam zijn. U of uw medewerker voert wekelijks de gewerkte uren in op de digitale declaraties. Aansluitend keurt u als opdrachtgever ze goed. Daarna staan ze meteen klaar voor verwerking. Na verwerking ontvangt de medewerker een bericht en kan dan de loonstrook digitaal inzien. Wij zorgen voor de betaling en verdere afhandeling van de loonadministratie.

Bepalen van loon en arbeidsvoorwaarden

Bij de bepaling van de lonen geldt de cao ABU als uitgangspunt. 

Abiant Payroll hanteert altijd een bruto loonafspraak met zijn medewerkers. Op de payrollovereenkomst worden bruto uurloonafspraken vastgelegd. Premieafdrachten, pensioenen en werknemersverzekeringen worden door ons geregeld.

Ziekte en herstel

Is uw medewerker ziek, dan meldt diegene zichzelf ziek bij u en bij Abiant Payroll. Abiant Payroll zorgt voor ziekte- en verzuimbegeleiding. Afhankelijk van de cao-afspraken wordt de medewerker bij ziekte wel of niet door Abiant Payroll doorbetaald. Herstelmelding van de zieke medewerker doet uw medewerker ook weer zelf.

U kunt ervoor kiezen om het ziekterisico zelf te dragen; in dat geval factureren wij de ziekte-uren aan u door.

Facturering

De factuur is wekelijks beschikbaar via de website. Ook ontvangt u een originele factuur per e-mail.