Wat is een Laatste Minuut Risico Analyse?

nooduitgang.png

Een Laatste Minuut Risico Analyse (afgekort als LMRA) is een korte beoordeling van de risico’s en omstandigheden en wordt vlak voor aanvang van de werkzaamheden zelfstandig gedaan door de werknemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De Laatste Minuut Risico Analyse kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd door jou als werknemer als je bijvoorbeeld nieuwe taken moet gaan doen. Ook wanneer de arbeidsomstandigheden zijn gewijzigd of de opdracht is veranderd kan het heel verstandig zijn om een LMRA uit te voeren. Tijdens de LMRA controleer je of de risico’s goed zijn ingeschat en of er voldoende beheersmaatregelen genomen zijn.

Kort samengevat is een Laatste Minuut Risico Analyse een:

 • Risicoanalyse die door de werknemer zelf wordt uitgevoerd.
 • Deze vindt plaats voor de aanvang van de werkzaamheden.
 • De LMRA duurt over het algemeen niet veel langer dan een minuut.
 • Als er tijdens een LMRA onveilige situaties worden geconstateerd moeten deze direct worden gemeld bij een verantwoordelijke leidinggevende.
 • Als er onvoldoende risicobeheersmaatregelen zijn genomen moet de werknemer dit melden bij de leidinggevende en mag je niet starten met de werkzaamheden.

Doel van een LMRA
Het doel van een LMRA is het beoordelen van de gevaren op de werkplek en de gevaren van de taken die daar uitgevoerd worden met het oog op het zo veilig mogelijk werken. Dit houdt in dat risico’s moeten worden weggenomen of beheerst.

Hoe wordt een LMRA uitgevoerd?
Zoals eerder benoemd is de LMRA niet een hele lange procedure en kan deze als het goed is in één minuut volledig worden uitgevoerd. De LMRA wordt door de werknemer die belast is met de taken zelf uitgevoerd. Dit moet gebeuren voordat je met de werkzaamheden begint. Je voert een LMRA in drie stappen uit.

Stap 1: beoordeeld de risico’s

 • Welke risico’s zijn nog aanwezig?
 • Welke nieuwe risico’s kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van de taak?
 • Hoe groot is de kans op de (nieuwe) risico’s?
 • Hoe groot is het effect (de gevolgen) van de risico’s op het gebied van schade en letsel?

Stap 2: bepaal wat er moet gebeuren

 • Wat is de oorzaak van de risico’s oftewel de bron van de risico’s?
 • Welke maatregelen moeten genomen worden om de nog aanwezige risico’s weg te nemen of te beheersen?

Stap 3: treed handelend op

 • Onderneem actie om de risico’s weg te (laten) nemen.
 • Meld de risico’s bij de verantwoordelijke leidinggevende.
 • Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Zorg er voor dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk uitgevoerd gaan worden.
 • Voer geen werkzaamheden uit als de risico’s te groot zijn en de beheersmaatregelen onvoldoende zijn.

LMRA als onderdeel van het Arbobeleid
Een LMRA wordt door een werknemer zelf uitgevoerd voordat de werkzaamheden beginnen. Hoewel hiervan over het algemeen geen verslaglegging wordt vereist is het wel belangrijk dat werknemers weten hoe ze een LMRA moeten uitvoeren. Je werkgever kan je bijvoorbeeld ondersteunen met een bepaalde checklist waarin de vragen zijn genoteerd. Ook dient de LMRA duidelijk bij de werknemers onder de aandacht te worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een zogenaamde toolboxmeeting.

Bron: www.technischwerken.nl

Lijn.jpg