Abiant Seminar

payroll via abiant

Kom kennis tanken bij Abiant!
Bij Abiant kunt u niet alleen aankloppen voor flexibel personeel, wij delen ook graag onze vakkennis en ervaringen. Begin 2018 hebben wij daarom meerdere malen het Abiant Seminar georganiseerd. Informatieve avonden vol praktijkgerichte kennissessies. 

Programma
Na een persoonlijk ontvangst werden in een drietal sessies, gegeven door Ronald Delger (hoofd personeelszaken/HRM) en Ankie Kuperus (teamleider salarisadministratie) de onderstaande onderwerpen toegelicht. Na afloop van de interactieve sessies was er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Sessie 1 | Veranderende privacywetgeving 2018 | spreker Ronald Delger

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf die datum komt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Is uw onderneming daar al klaar voor? Kent u zelf de nieuwe en aangescherpte privacyregels en weet u welke stappen u moet nemen om uw bedrijfsvoering op 25 mei privacy-proof te hebben?

Ronald Delger, hoofd personeelszaken/HRM bij Abiant Uitzendgroep, licht de belangrijkste punten toe, zodat ook u straks alles goed geregeld heeft. 

Sessie 2 | Loonkostenvoordeel regeling 2018 | spreker Ankie Kuperus

De huidige premiekortingen die werkgevers ontvangen indien zij mensen in dienst nemen met minder goede kansen op de arbeidsmarkt, komen per 1 januari 2018 te vervallen. Deze premiekortingen worden vervangen door Loonkostenvoordelen (LKV). 

In deze kennissessie licht Ankie Kuperus, teamleider salarisadministratie bij Abiant Uitzendgroep, de belangrijkste wijzigingen toe. Tevens geeft Ankie advies over hoe u als werkgever toch optimaal gebruik kunt blijven maken van deze gewijzigde regeling. 

Sessie 3 | Gewijzigde Arbowetgeving 2017 | spreker Ronald Delger

Op 1 juli 2017 is de Arbowetgeving veranderd. Dit heeft diverse gevolgen voor werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen en preventiemedewerkers. Wij merken dat veel betrokkenen hier vaak nog diverse vragen over hebben. Bent u al goed op de hoogte? 

Ronald Delger, hoofd personeelszaken/HRM bij Abiant Uitzendgroep, vertelt u de belangrijkste wijzigingen en zal in gaan op uw vragen.