Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Vacature ledenraad Coöperatie Abiant

Coöperatie Abiant is met ingang van 1 januari 2025 op zoek naar een nieuw ledenraadslid. Aan het einde van 2024 zijn Marianne Kremer-Perdok, Frank de Jong en Erik Zuidema namelijk aftredend en niet herkiesbaar. Wordt u één van onze nieuwe ledenraadsleden?

Over Abiant

Coöperatie Abiant is de eigenaar van Abiant Uitzendgroep en MF Groep die samen de grootste regionale uitzender van Noord-Nederland zijn. Abiant is de trotse werkgever van betrokken medewerkers die graag voor ons en onze leden en andere veelzijdige opdrachtgevers werken. Die opdrachtgevers bedienen wij vanuit elf Abiant- en zeven MF-vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Wij zijn een betrokken en informeel bedrijf waar we persoonlijk en betrokken met elkaar omgaan. Door onze coöperatieve achtergrond denken wij niet als eenlingen maar als collectief.

Lidmaatschap

De belangrijkste reden van het lidmaatschap is om verzekerd te zijn van vervangende arbeid wanneer dat nodig is. Daarnaast is de inbreng vanuit de leden van cruciaal belang om de fundamenten van onze coöperatie te behouden.

Wat gaat u doen?

De ledenraad van Abiant komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Een ledenraadslid wordt benoemd voor vier jaar en is eenmaal herkiesbaar voor vier jaar. De ledenraad:

 • Behartigt de belangen van de leden van Coöperatie Abiant;
 • Oefent invloed uit op en denkt mee over de kwaliteit van de dienstverlening;
 • Stelt de financiële jaarrekening vast;
 • Keurt veranderingen in de statuten en het bedrijfsreglement reductieregeling goed;
 • Benoemt of herbenoemt de commissarissen.


Wij bieden

 • Een interessante bestuursfunctie in een dynamische organisatie;
 • Een inwerkprogramma;
 • Mogelijkheid tot (bij)scholing;
 • Een marktconforme vergoeding.


Wij vragen

 • Een positieve houding over onze Coöperatie;
 • Affiniteit met het werkveld van Abiant.


Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van commissarissen en ledenraad, de heer Cor Biemond (06 10 90 27 98) of de secretaris, mevrouw Anna de Poel (06 51 49 10 12).

Enthousiast geworden?

Stuur uiterlijk 22 juli 2024 een email naar cooperatie@abiant.nl of neem telefonisch contact op met Anna de Poel op telefoonnummer 050 206 00 00. Een sollicitatiebrief en cv zijn niet nodig. De vacaturecommissie van de Ledenraad zal u daarna uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

Ledenraad Abiant

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de leden en de Coöperatie Abiant en dient zodanig te zijn samengesteld, dat de leden evenwichtig verdeeld zijn over het werkgebied van Abiant en over de diverse agrarische sectoren. Meer lezen?