Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Ledenraad Abiant 2023

V.l.n.r.: Wim Peters, Christ Jan van Oort, Robert Winter, Dirk Binnema, Gerard Braam, Jaap Pastoor, Erik Zuidema, Pieter Meijer, Marianne Kremer-Perdok, Frank de Jong, Pieter Berend Slager, Arjan Prins, Pieter Remijn, Linda Bolscher-Beltman en Adrian Langereis. Op de foto ontbreken: Janneke Dijkema, Ronald Hilverts, Cisca Ridder-Kuiper en Steven van der Weerd.

Vacature ledenraad Coöperatie Abiant

Coöperatie Abiant is met ingang van 1 januari 2024 op zoek naar twee ledenraadsleden. Aan het einde van 2023 zijn de heren Wim Peters, Ronald Hilverts en Pieter Meijer aftredend en niet herkiesbaar. Wordt u één van onze nieuwe ledenraadsleden?

Over de ledenraad van Abiant

De Coöperatie Abiant kent een ledenraad (bestaande uit 18 leden en één adviseur), een raad van commissarissen en een bestuur/directie die voor de gehele organisatie verantwoordelijk zijn. 

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de leden en de Coöperatie Abiant en dient zodanig te zijn samengesteld, dat de leden evenwichtig verdeeld zijn over het werkgebied van Abiant en over de diverse agrarische sectoren. De ledenraad komt in circa vijf ledenraadsvergaderingen per jaar bijeen. De NCR-code voor ‘goed coöperatief ondernemerschap’ is de leidraad voor het bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad.

Onderstaande leden vormen de ledenraad van 2023

Dirk Binnema Eenrum akkerbouw
Linda Bolscher-Beltman Sellingen melkveehouderij
Gerard Braam De Wilp pluimveehouderij | schapenhouderij
Janneke Dijkema Spijk akkerbouw melkveehouderij | pluimveehouderij 
Ronald Hilverts Onstwedde akkerbouw | melkveehouderij
Frank de Jong Appingedam melkveehouderij
Marianne Kremer-Perdok Finsterwolde akkerbouw
Adrian Langereis Ten Boer melkveehouderij
Pieter Meijer Kloosterburen akkerbouw
Christ Jan van Oort Meedhuizen melkveehouderij
Wim Peters Bedum melkveehouderij
Arjan Prins Meeden biologische akkerbouw
Pieter Remijn Nieuw-Scheemda akkerbouw
Ciska Ridder-Kuiper Oldehove melkveehouderij
Pieter Berend Slager Stedum biologische melkveehouderij | zorgboerderij
Steven van der Weerd Aduard melkveehouderij
Erik Zuidema Onstwedde akkerbouw | leghennen

Raad van commissarissen Abiant

De rvc:

  • staat het bestuur met raad terzijde en bespreekt met het bestuur de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de onderneming
  • houdt toezicht op en adviseert het bestuur over het te voeren/gevoerde beleid en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming
  • brengt verslag uit aan de Ledenraadsvergadering en legt rekening en verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar toezicht op het gevoerde beleid

Meer lezen?