Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Ledenraad Abiant 2024

V.l.n.r.: Wim Peters, Christ Jan van Oort, Robert Winter, Dirk Binnema, Gerard Braam, Jaap Pastoor, Erik Zuidema, Pieter Meijer, Marianne Kremer-Perdok, Frank de Jong, Pieter Berend Slager, Arjan Prins, Pieter Remijn, Linda Bolscher-Beltman en Adrian Langereis. Op de foto ontbreken: Janneke Dijkema, Ronald Hilverts, Cisca Ridder-Kuiper en Steven van der Weerd.

Vacature ledenraad Coöperatie Abiant

Coöperatie Abiant is met ingang van 1 januari 2025 op zoek naar een nieuw ledenraadslid. Aan het einde van 2024 zijn Marianne Kremer-Perdok, Frank de Jong en Erik Zuidema namelijk aftredend en niet herkiesbaar. Wordt u één van onze nieuwe ledenraadsleden?

Over de ledenraad van Abiant

De Coöperatie Abiant kent een ledenraad (bestaande uit 18 leden en één adviseur), een raad van commissarissen en een bestuur/directie die voor de gehele organisatie verantwoordelijk zijn. 

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de leden en de Coöperatie Abiant en dient zodanig te zijn samengesteld, dat de leden evenwichtig verdeeld zijn over het werkgebied van Abiant en over de diverse agrarische sectoren. De ledenraad komt in circa vijf ledenraadsvergaderingen per jaar bijeen. De NCR-code voor ‘goed coöperatief ondernemerschap’ is de leidraad voor het bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad.

Onderstaande leden vormen de ledenraad van Coöperatie Abiant in 2024

Linda Bolscher-Beltman Sellingen melkveehouderij
Babette Borreman-Soppe De Wilp geitenhouderij
Gerard Braam De Wilp pluimveehouderij | schapenhouderij
Bas van der Burg Garrelsweer melkveehouderij
Janneke Dijkema Spijk akkerbouw | melkveehouderij | pluimveehouderij 
Frank de Jong Appingedam melkveehouderij
Marianne Kremer-Perdok Finsterwolde akkerbouw
Adrian Langereis Ten Boer melkveehouderij
Aike Maarsingh Spijk akkerbouw
Susan Muntinga-Abelen Beerta melkveehouderij
Christ Jan van Oort Meedhuizen melkveehouderij
Jaap Pastoor Middelstum melkveehouderij
Arjan Prins Meeden biologische akkerbouw
Pieter Remijn Nieuw-Scheemda akkerbouw
Robert Winter Loppersum melkveehouderij
Steven van der Weerd Aduard melkveehouderij
Erik Zuidema Onstwedde akkerbouw | leghennen

Raad van commissarissen Abiant

De rvc:

  • staat het bestuur met raad terzijde en bespreekt met het bestuur de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de onderneming
  • houdt toezicht op en adviseert het bestuur over het te voeren/gevoerde beleid en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming
  • brengt verslag uit aan de Ledenraadsvergadering en legt rekening en verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar toezicht op het gevoerde beleid

Meer lezen?