Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Abiant laat ander geluid horen in stikstofcrisis met tweede videoportret

Op 5 oktober presenteerde bemiddelaar Johan Remkes zijn rapport over de stikstofcrisis en wat volgens hem de beste aanpak is. Dit naar aanleiding van de gesprekken die hij voerde met verschillende partijen over de brede transitie van de landbouw en het landelijk gebied. Het kabinet heeft aangegeven het rapport te omarmen en wil de denklijnen van het rapport samen met de sector uitwerken tot een duidelijke en stabiele koers.

Deze tekst en video zijn gepubliceerd op 9 december 2022

En aan die duidelijkheid en stabiliteit ontbreekt het vooralsnog, zo merken we bij de leden van onze coöperatie Abiant. Terwijl boeren juist grote behoefte hebben aan duidelijke randvoorwaarden voor de lange termijn.

De bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en samen tot een oplossing te komen is er zeker onder onze leden, onze boeren. Dat viel ons ook op tijdens het Abiant Agro Seminar met Cees Veerman, oud-minister van landbouw, van 10 november jongstleden. Tijdens dit seminar nam hij ruim 150 Groningse boeren mee in zijn visie op de toekomst van de landbouw in Nederland en zette hij uiteen hoe én waarom het loont om boer te zijn. Een van de speerpunten uit zijn visie ging niet over de inhoud, maar over hoe we met elkaar omgaan: vertrouwen moet je als boer niet verdienen, dat moet je door de overheid geschonken worden.

En dat begint allemaal met luisteren naar elkaar. Als je oprechte intentie is om samen tot een oplossing te komen, dan verplaats je je in de ander, zoek je het gesprek op en luister je aandachtig.  

Om deze reden maakten wij een portret van één van de leden van onze coöperatie. In onderstaande video vertelt Nanda Perdok-De Haan openhartig met welke verantwoordelijkheden en uitdagingen ze als boer te maken heeft. Zij runt samen met haar man een gemengd bedrijf melkvee en akkerbouw.

Het begint met luisteren

Naast de video met Nanda hebben we ook een video opgenomen met Thijs.