Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

10 unieke voordelen voor leden

Als lid van Coöperatie Abiant profiteer je van vele voordelen. Het belangrijkste voordeel is de reductieregeling. Word je als boer of agrarisch medewerker ziek of overkomt je een andere ingrijpende gebeurtenis, dan kun je tegen zo laag mogelijke kosten een vervanger inschakelen, die zorgt dat de continuïteit van je bedrijf geborgd is.

Op de voorrang en reductie zijn de statuten en het reglement van Coöperatie Abiant van toepassing.

1. Voorrang

Als lid krijg je voorrang op onze hulp in geval van ziekte, overlijden, zwangerschap, bevalling, adoptie en zorgtaken. Heb je direct hulp nodig? Dan kun je als lid het Abiant Agro-team 24 uur per dag en 7 dagen per week bereiken via het noodnummer van de Bedrijfsverzorging: 050 303 93 83.

2. Reductieregeling

Als deelnemer in de reductieregeling krijg je maximaal 104 weken reductie op de inzet van een bedrijfsverzorger of aanvullende hulp in geval van ziekte, overlijden, zwangerschap, bevalling, adoptie of zorgtaken. Zo komt de voortgang van jouw bedrijf niet in gevaar én bespaar je jezelf veel kosten en zorgen.

3. Ruimste regeling

Abiant heeft van alle AB’s (coöperaties voor agrarische bedrijfsverzorging) de ruimste reductieregeling voor ziekte, overlijden, zwangerschap, bevalling, adoptie en zorgtaken.

4. Jonge boer

Ben je jonger dan 35 jaar, dan krijg je een korting die – afhankelijk van je leeftijd – oploopt tot 50% korting op je lidmaatschap van Coöperatie Abiant. Met deze korting heb je dezelfde rechten als alle andere leden.

5. AOW-gerechtigd

Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd behaald, dan kun je nog steeds basislid zijn en heb je recht op voorrang bij het inzetten van de diensten van Abiant.

6. Medewerkers

Je kunt ook je medewerkers, die bij je op de loonlijst staan, aanmelden voor de reductieregeling. Voor grotere bedrijven heeft Coöperatie Abiant nog een speciale regeling. Neem voor meer informatie contact op met jouw contactpersoon bij Abiant Agro.

7. Instemmingsrecht via de ledenraad

Als lid praat je mee over het beleid van Abiant NL. Dat kan door als lid zelf deel te nemen in de ledenraad of raad van commissarissen. Of door jouw mening te bespreken met de leden van de ledenraad of RvC.

8. De Abianter Agro

Het magazine De Abianter agro is exclusief voor leden van Coöperatie Abiant.

9. Bijeenkomsten

Als lid heb je het exclusieve recht om deel te nemen aan speciaal voor leden georganiseerde bijeenkomsten.

10. Nog meer korting

Als lid krijg je nog meer korting, zoals 10% op de aanschaf van exoskeletten via Abiant.

Lidmaatschap Coöperatie Abiant

Word je als boer of agrarisch medewerker ziek of overkomt je een andere ingrijpende gebeurtenis, dan moeten nog steeds de koeien gemolken worden. Moeten de aardappels van het land. Die zorg neemt Coöperatie Abiant van jou over wanneer je lid bent van onze Coöperatie. Zo geven wij jou de tijd om te herstellen. Tijd om te doen wat nodig is.  

Als lid kun je gedurende een periode van maximaal 104 weken gebruikmaken van onze diensten, zoals ziektevervanging, en heb je de mogelijkheid om tegen zo laag mogelijk kosten een bedrijfsverzorger in te schakelen die zorgt dat de voortgang van jouw bedrijf niet in gevaar komt.