Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Jobcoaching en werkfit re-integratie trajecten

Wie invulling wil geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en mensen wil helpen hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt is bij onze jobcoaches aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u alles over jobcoaching.

Naast jobcoaching bieden wij ook werkfit re-integratietrajecten en 'Naar Werk'-traject aan.

Jobcoaching: persoonlijke ondersteuning naar werk

Dagelijks matchen wij uitzendmedewerkers aan een groot en divers netwerk van opdrachtgevers. Onder hen ook personen met een zogenoemde 'afstand tot de arbeidsmarkt'. Afstand die je met een beetje geduld en oprechte aandacht kunt verkleinen, waarna ook zij van grote waarde zijn op de werkvloer. Dit doen wij met behulp van de inzet van onze jobcoaches

Wil je een jobcoach inschakelen om een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen? Neem contact op met een van de jobcoaches van Abiant!

Wat is jobcoaching?

Jobcoaching is een persoonlijke begeleidingsvorm om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen of in functie te houden. Het gaat om een individuele voorziening die wordt toegekend vanuit gemeentes of het UWV. Iemand met een zogenoemde arbeidsbeperking, voornamelijk personen uit het doelgroepenregister1, krijgt begeleiding bij hun werk in de reguliere praktijk. 

 1Onder het doelgroepenregister (Wet banenafspraak) vallen bijvoorbeeld Wajongers, mensen in de participatiewet, WSW'ers en indicatie banenafspraken. 

Wat is het verschil tussen interne en externe jobcoach?

Externe jobcoaching is een voorziening die een werknemer zelf kan aanvragen. Een jobcoach van buiten de eigen organisatie/werkomgeving, helpt een kandidaat waarbij hij of zij verantwoording aflegt aan het UWV.

Bij interne jobcoaching kun je als werkgever zelf een jobcoach regelen voor een medewerker. De jobcoach hoeft niet gecertificeerd te zijn. Bij Abiant Jobcoaching zijn wij dit wel.

Is een jobcoach gecertificeerd?

Onze jobcoaches zijn geschoold door middel van de beroepsopleiding tot jobcoach. Hierdoor mogen wij zowel intern als extern actief zijn in dit vakgebied. daarnaast hebben onze jobcoaches de Harrie-training gevolgd. Harrie staat voor hulpvaardige, alerte, realistische, rustige, instruerende en eerlijke begeleiding. 'Harrie' is de personificatie van de ideale collega-werknemer die op de werkvloer begeleiding geeft aan werknemers met een arbeidsbeperking. De Harrie-training is officieel door het UWV erkend voor interne jobcoaching. 

Waarom is jobcoaching interessant voor werkgevers?

Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt. Sommige mensen hebben daarbij alleen wat meer begeleiding en persoonlijke aandacht nodig. Als werkgever kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het bieden van gelijke arbeidskansen. Voor je als ondernemer een oprecht MVO- en/of SROI-beleid, dan is het werken met deze doelgroep een belangrijk onderdeel. 

Het geeft een goed gevoel om mensen een (nieuwe) kans te geven en als ondernemer zul je merken hoezeer iemand die kans waardeert. De loyaliteit van deze mensen is vaak erorm en gemotiveerde kandidaten ontplooien zich snel. Hierdoor willen ze vaak werkzaamheden uitvoeren die anders blijven liggen of waar anderen te duur voor zijn. met een beetje extra aandacht en inzet kunnen mensen uit het doelgroepenregister dus diverse vraagstukken oplossen. 

  • iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt
  • doelgroep is dankbaar, loyaal en leergierig
  • oprecht MVO- en/of SROI-beleid
  • interessente subsidievormen
  • oplossing van lastige arbeidsvraagstukken

Zijn er subsidiemogelijkheden?

Bij het werken met mensen uit het doelgroepenregister behoren subsidiemogelijkheden. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers volledig bij de aanvraag en de contacten met het UWV. Deze subsidiekansen mogen volgens ons echter nooit leidend zijn. Als financieel gewin de enige motivatie is om met mensen met een arbeidsbeperking te gaan werken, dan raden wij dit af. 

Abiant is er voor jou

Met elf uitzendbureaus in Groningen, Friesland en Drenthe is er altijd een vestiging bij jou in de buurt. Stap gerust eens bij een van onze vestigingen binnen. 

Begeleiding op de werkvloer

Het aannemen van een werknemer met een arbeidsbeperking vraagt om extra begeleiding. Iemand heeft wellicht extra uitleg nodig, behoefte aan extra onderbrekingen van de werkzaamheden of zal vaker dan gemiddeld met een collega willen meekijken om de werkzaamheden onder de knie te krijgen. Door gebruik te maken van een jobcoach kunnen werkgevers en collega's ontlast worden. 

Onze jobcoach helpt niet alleen de werknemer, maar helpt ook directe collega's en leidinggevenden. Op deze manier weet iedereen hoe je het beste kunt omgaan met iemands beperking. Het voordeel hiervan is dat de werkgever en collega's positieve ervaringen opdoen die weer bijdragen aan het opbouwen van een toekomst voor de werknemer met een beperking. Gedurende het jobcoachingstraject wordt er continu gekeken wat de werknemer nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk op de werkvloer te functioneren. 

Vanessa over Abiant Jobcoaching

Werkwijze Abiant Jobcoaching

Wij werken op basis van de 'Begeleid Werken - een Individuele Vraaggerichte Benadering (BW-IVB)'-methode. Deze methode is erop gericht om mensen op een duurzame manier te begeleiden naar betaald werk. Betaald werk biedt ze de mogelijkheid om blijvend deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij en om de regie over het eigen leven te versterken. 

Onze jobcoaches zorgen er door middel van een individueel maatwerktraject voor, waarbij de nadruk op de persoon achter de werkzoekende ligt, dat de kwaliteiten en interesses van de werkzoekende in kaart wordt gebracht. Hierbij wordt vooral gekeken naar wat een kandidaat wél kan in plaats van wat iemand niet kan. Om hier achter te komen verloopt het Begeleid Werken-traject volgens de volgende stappen: assesment, plaatsing, coaching en loopbaanbegeleiding. 

Ik wil het beste in de mensen naar boven halen en samen de doelen bereiken. Samen de uitdaging aan gaan, kansen creëren en blijven zoeken naar mogelijkheden. Jitske de Jong
Klant over Abiant Jobcoaching

Klant over Abiant Jobcoaching

Hij komt uit de autobranche maar voelt zich als een vis in het water in de agrarische sector. Sinds twee jaar werkt Marcel Dillema (36) bij het bedrijf Alfing BV in Termunterzijl. Zijn werkzaamheden bestaan onder meer uit het vullen van IBC-containers met vloeibare meststoffen, terreinonderhoud, verlading van vrachtauto's bij de graansilo in Appingedam en het werken met de heftruck. Hij voelt zich op zijn plek dankzij zijn werkgever en zijn jobcoach van Abiant.