Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Abiant laat ander geluid horen in stikstofcrisis met videoportret

Waar boeren op dit moment doorheen gaan, gaat ons aan het hart. Zo’n 40 jaar geleden zijn wij opgericht door boeren voor boeren. De intentie destijds was om elkaar te helpen op het moment dat dat het meest nodig is. Zo kwamen er op meerdere plekken in Nederland (niet alleen in het Noorden) de eerste bedrijfsverzorgers. Zij werden door coöperaties ingehuurd om boerderijen draaiende te houden als de boer of boerin dat zelf niet meer kan, bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte. Coöperatie Abiant is dus zo’n coöperatie. Inmiddels zijn we ook een groot uitzendbureau, maar nog steeds helpen onze bedrijfsverzorgers in Noord-Nederland elke dag boerengezinnen.

Deze tekst en video zijn gepubliceerd op 31 augustus 2022

In de media doemt er rond de stikstofcrisis in de afgelopen maanden een beeld op dat betrokkenen lijnrecht tegenover elkaar staan. Wetenschappers, politici en belanghebbenden uit de agrarische sector nemen in rap tempo standpunten in die vervolgens weerlegd worden door een tegenpartij. Het lijkt er op dat de publieke opinie daarbij bepaalt wie er goed en fout is, maar veel boeren hebben ondertussen al maanden geen perspectief. 

Onder onze leden horen wij ook verschillende opvattingen, en daarbij viel ons één ding op: boeren zijn onderdeel van de oplossing. Daarom hebben wij ons afgevraagd ‘hoe kunnen wij helpen om een uitweg uit deze crisis te vinden’? En toegegeven, dat is geen makkelijk vraagstuk.

Als iets moeilijk is, moet je terugvallen op jezelf. Je herinneren waar je voor staat. Toen we dat deden, was het antwoord opeens verrassend eenvoudig: het begint allemaal met luisteren. Als een bedrijfsverzorger een boerengezin uit de brand komt helpen begint hij of zij ook met luisteren. Als je oprechte intentie is om iemand verder te helpen, dan verplaats je je in de ander en luister je vóórdat je iets zegt of doet.

Luisteren is daarmee ook het begin van samen een oplossing vinden.

Om deze reden maakten wij een portret van één van de leden van onze coöperatie. In onderstaande video vertelt Thijs Veening, melkveehouder, openhartig hoe het is om nu boer te zijn.

Het begint met luisteren

Naast de video met Thijs hebben we ook een video opgenomen met Nanda.