Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

 • Agro
 • Over Coöperatie Abiant
 • Agro
 • Over Coöperatie Abiant

Lidmaatschap Coöperatie Abiant

Word je als boer of agrarisch medewerker ziek of overkomt je een andere ingrijpende gebeurtenis, dan moeten nog steeds de koeien gemolken worden. Moeten de aardappels van het land. Die zorg neemt Coöperatie Abiant van jou over wanneer je lid bent van onze Coöperatie. Zo geven wij jou de tijd om te herstellen. Tijd om te doen wat nodig is.  

Als lid kun je gedurende een periode van maximaal 104 weken gebruikmaken van onze diensten, zoals ziektevervanging, en heb je de mogelijkheid om tegen zo laag mogelijke kosten een bedrijfsverzorger in te schakelen die zorgt dat de voortgang van jouw bedrijf niet in gevaar komt. 

Wanneer kun je hulp tegen gereduceerd tarief krijgen?

Wanneer je lid bent van onze Coöperatie zorgen wij voor vervangingshulp op het moment dat jij dat nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een zwangerschap of ziekte. Als lid heb je recht op maximaal 104 aaneengesloten weken vervangingshulp tegen een gereduceerd tarief. In onderstaand overzicht kun je lezen wanneer je recht hebt op hulp. 

 • Bij verzorging, verpleging van een gezinslid of bezoek aan een ziek gezinslid heeft het lid recht op vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. Het aantal uren per week en de periode worden in overleg vastgesteld.

 • Bij arbeidsongeschiktheid heeft het lid recht op maximaal 104 weken vervangingshulp tegen het gereduceerde tarief. Het aantal uren per week en de periode worden in overleg vastgesteld.

 • Bij zwangerschap en bevalling heeft het lid recht op maximaal 16 weken vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de vrouw 52 weken zijn ingeschreven als lid van de Coöperatie Abiant. Voor het hiervoor genoemde is geen eigen risico van toepassing. 

 • Bij adoptie van één of meerdere kinderen tegelijkertijd waarvoor het lid in het buitenland moet verblijven heeft het lid recht op 4 weken vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. 

 • Bij overlijden van een inwonende partner, kind, huisgenoot van een lid heeft het lid recht op maximaal 4 aaneengesloten weken, gerekend vanaf de dag van overlijden, vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. Bij overlijden van een uitwonende ouder van een lid heeft het lid recht op vervangingshulp vanaf de dag van overlijden t/m de dag van de uitvaart. Bij overlijden van het lid hebben de rechtverkrijgenden recht op maximaal 104 aaneengesloten weken, gerekend vanaf de dag van overlijden, vervangingshulp tegen het gereduceerde tarief voor zover deze vervanging noodzakelijk is. Het kortingspercentage is gelijk aan het lidmaatschap van het overleden lid. 

Heb ik recht op vervangingshulp bij aansprakelijkheid derden?

Bij arbeidsongeschiktheid waarvoor een derde aansprakelijk is, bestaat er geen recht op vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. Wel wordt het gereduceerde uurtarief als voorschot gefactureerd. Bij de afhandeling van de schadelast vindt een verrekening plaats.

Hoe lang is mijn wachttijd?

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid en bij verzorgende taken heb je een wachttijd. De eerste 8 uur vervangingshulp worden tegen het basis uurtarief gefactureerd en daarna is het door jouw gekozen kortingspercentage van toepassing.

Hoe lang heb ik recht op vervangingshulp?

Voor de oorzaak van ziekte of arbeidsongeschiktheid heb je recht op maximaal 104 weken vervangingshulp met het door jou gekozen kortingspercentage. Vanaf het negende uur tot en met de 52e week geldt het hoogste kortingspercentage en gedurende de tweede 52 weken geldt het laagste kortingspercentage. De periode van 104 weken hoeft niet aaneengesloten te zijn en kan gebruikt worden in een periode van maximaal 3 jaar. Ben je na 104 weken of na 3 jaar niet hersteld van deze oorzaak van ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan wordt die oorzaak uitgesloten voor vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. De periode van 104 weken begint op de eerste dag van de hulpaanvraag.

Voor andere aanleidingen dan arbeidsongeschiktheid en voor aangemelde werknemers gelden andere termijnen. Vraag de Agro-accountmanager om uitleg. 

Hoe maak ik aanspraak op een gereduceerd uurtarief?

Tijdens de eerste 3 maanden van je lidmaatschap kun je nog geen aanspraak maken op het gereduceerde uurtarief voor vervangingshulp. Dit kan wel direct wanneer jij je aanmeldt als lid van de Coöperatie Abiant op de dag dat jij je als agrarisch ondernemer vestigt in het werkgebied van de Coöperatie Abiant of wanneer je je aanmeldt op de dag dat je als zelfstandige of in een bv een agrarisch bedrijf start of toetreedt tot een maatschap, een vof of een cv.

Hoe waarborgt Coöperatie Abiant ziektevervanging?

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van de leden worden gestort in het reductiefonds van de Coöperatie Abiant. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van een lid stelt de Coöperatie Abiant een vervanger beschikbaar tegen een uurtarief waarop, afhankelijk van het lidmaatschap, maximaal 80% korting uit het reductiefond wordt gegeven.

Ik heb al een arbeidsongeschiktheidsverzekering wat nu?

Bij de afweging van uw lidmaatschapskeuze is de afstemming op een AOV-verzekering belangrijk. Een AOV-verzekering wordt vaak afgesloten tot het 60e levensjaar; terwijl je met jouw lidmaatschap van de Coöperatie Abiant recht hebt op hulp (tegen gereduceerd tarief) tot de leeftijd waarop je recht hebt op een AOW-uitkering. Het lidmaatschap geeft recht op vervangingshulp tegen een gereduceerd tarief. Met een AOV-verzekering is de vervangingshulp niet geregeld. 

Zijn de voorwaarden voor vervangingshulp vastgelegd?

De voorwaarden voor vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief zijn vastgelegd in het bedrijfsreductiereglement van de Coöperatie Abiant. 

Heb ik voor mijn medewerkers ook recht op vervangingshulp?

Als jij werknemers fulltime of parttime (vanaf 20 uur per week) in dienst hebt, dan kun je hen voor de volgende kortingspercentages aanmelden: 

 • 40% korting voor de eerste 52 weken en 20% korting voor de 53e t/m 104e week van arbeidsongeschiktheid van de werknemer
 • 60% korting voor de eerste 52 weken en 30% korting voor de 53e t/m 104e week van arbeidsongeschiktheid van de werknemer
 • 80% korting voor de eerste 52 weken en 40% korting voor de 53e t/m 104e week van arbeidsongeschiktheid van de werknemer

Voor de aangemelde werknemer geldt een wachttijd van 3 maanden en een eigen risico van 8 uur tegen het basis uurtarief.

Korting op het uurtarief

De korting op het uurtarief bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kent een maximum aantal uren per week. Het lidmaatschap kent twee urengroepen: 40 uur/wk en 50 uur/wk en drie kortingsgroepen. Dezelfde kortingsgroepen gelden bij aangemelde werknemers, maar bij hen kun je alleen kiezen voor 40 uur vervanging en niet voor 50 uur. Als lid maak je daarin zelf een keuze. Wil je meer informatie over het lidmaatschap of wat in jouw persoonlijke situatie mogelijk is? Neem dan contact met ons op.

In ons bedrijfsreglement statuten kun je alle voorwaarden lezen.

Vernieuwd reglement

Coöperatie Abiant blijft de dienstverlening voor haar leden verbeteren en uitbreiden. Het reglement van de coöperatie is daarom vernieuwd! De belangrijkste wijzigingen hebben we voor je op een rijtje gezet.

Wie kan lid worden?

 • Zelfstandigen die een agrarisch bedrijf exploiteren, hun meewerkende partner of echtgenoot of hun meewerkend(e) kind/kinderen. 
 • Personen die in maatschap een agrarisch bedrijf exploiteren.
 • Vennoten die een agrarisch bedrijf exploiteren in een vennootschap onder firma.
 • Directeur grootaandeelhouder die een agrarisch bedrijf exploiteert in een Besloten Vennootschap.

Lidmaatschap wijzigen

Wil je jouw lidmaatschap wijzigen? Dat kan. Wil je een lager aantal uren per week of een lager kortingspercentage? Dat kan direct. Voor een wijziging naar een hoger aantal uren per week of een hoger kortingspercentage geldt een wachttijd van drie maanden. 

Wijziging doorgeven? Mail naar cooperatie@abiant.nl of neem contact op met één van onze accountmanagers.