Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Belangrijkste wijzigingen bedrijfsreglement

Coöperatie Abiant blijft de dienstverlening voor haar leden verbeteren en uitbreiden. Het reglement van de coöperatie is daarom vernieuwd! De belangrijkste wijzigingen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Jonge boeren krijgen korting op het lidmaatschap

Boeren tot 35 jaar krijgen voortaan korting op het lidmaatschap van Coöperatie Abiant. Iedereen die 25 jaar of jonger is krijgt 50% korting op het lidmaatschap van de coöperatie. Wie 26 jaar is krijgt 45% korting, wie 27 jaar is 40% en zo verder tot en met de leeftijd van 34 jaar (5% korting).

Menselijke maat van de reductieregeling

Niet alle situaties zijn in statuten en reglementen te regelen. De menselijke maat is daarom de rode draad bij de toewijzing van bedrijfshulp met reductie. Het is daarom aan het bestuur om te bepalen of een lid in aanmerking komt voor bedrijfshulp tegen een gereduceerd tarief. Daarmee onstaat de mogelijkheid om ruimhartiger te zijn.

Wachttijden

De wachttijden binnen het reglement hebben we gelijk getrokken. Zowel voor de reductie bij arbeidsongeschiktheid als bij verzorgende taken geldt een wachttijd van 8 uur.

Deelname aan voorrang/reductieregeling beëindigen

De deelname aan de voorrang/reductieregeling kan door een lid worden beëindigd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van het kalenderjaar. Dit is zo geregeld met het oog op de belangen van andere leden en de continuïteit van de coöperatie. Tussentijds opzeggen vanwege het stoppen met het bedrijf is mogelijk, maar hiervoor dient wel bewijs te worden aangeleverd. 

Duurzame inzetbaarheid bedrijfsverzorgers

Wij hechten veel waarde aan het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van onze bedrijfsverzorgers. We verplichten het onze leden dan ook om te zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden op het bedrijf, zowel voor henzelf, als voor hun medewerkers en onze bedrijfsverzorgers. Uiteraard is dit conform wet- en regelgeving.

Minimale arbeidsduur aangemelde werknemers

Voor werknemers die worden aangemeld, geldt een minimale arbeidsovereenkomst van 20 uur per week. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat onze bedrijfsverzorgers efficiënt worden ingezet.

Zaterdag en zondag als werkdagen toegevoegd

De zaterdag en zondag hebben we toegevoegd als werkdagen in het reglement. In de praktijk werd er in het weekend uiteraard al gebruikgemaakt van bedrijfshulp en reductie, maar nu is het ook op papier goed geregeld. 

Contact Abiant Agro

Industrieweg 39, Bedum

t 050 303 93 83
e bedrijfsverzorging@abiant.nl

Bedrijfsreglement en statuten

Klik op de knoppen hieronder om ons bedrijfsreglement en statuten te lezen.

Voordelen lidmaatschap

Lees hier de voordelen van het lidmaatschap!

Meer mogelijkheden voor grote bedrijven

We hebben met de aanpassingen in het reglement het lidmaatschap van de coöperatie voor grote bedrijven aantrekkelijker gemaakt. 

  1. Tot nu toe kon de directeur-grootaandeelhouder van een groot bedrijf alleen aangemeld worden als medewerker. Vanaf nu kan deze persoon zich aanmelden en dezelfde rechten krijgen als andere leden van de coöperatie.
  2. Ook is het vanaf nu mogelijk om meerdere medewerkers aan te melden als deelnemer aan de voorrangsregeling. Zij konden overigens al aangemeld worden als deelnemer aan de reductieregeling.
  3. De voorrangsregeling voor aangemelde werknemers bij de verzorging of verpleging van inwonende huisgenoten of bij het overlijden van een aangemelde werknemer is uitgebreid.
  4. De reductieregeling voor aangemelde werknemers is i.v.m. het overlijden van een naaste van de werknemer uitgebreid. 
  5. Naast het reductietarief van 40 uur/40% -20% zijn er nu extra reductietarieven toegevoegd voor de reductieregeling van aangemelde werknemers, namelijk: 40/60-30 en 40/80-40.