Certificeringen en verklaringen

ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Als ABU-lid staat Abiant voor kwaliteit, zekerheid en betrouwbaarheid.

VCU

Onze organisatie is in het bezit van het Veiligheidscertificaat voor Uitzendbureaus (VCU). VCU is een procedure voor de certificering van het Veiligheid Gezondheid-beheersysteem, speciaal voor uitzendorganisaties. Het richt zich uitsluitend op veiligheid en gezondheid. Met dit certificaat willen wij het belang van een veilige werkplek voor onze medewerkers garanderen.

Het beleid van Abiant is erop gericht om de veiligheid, gezondheid, en het welzijn van zijn eigen medewerkers en de uitzendmedewerkers op een hoger niveau te brengen en te handhaven.
In de VCU-beleidsverklaring zijn de algemene veiligheidsinstructies van Abiant opgenomen, die alle medewerkers ontvangen.

ISO 9001

ISO 9001 is de norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het is wereldwijd erkend en met het behalen van deze ISO 9001 certificering tonen wij aan dat onze diensten van een hoogwaardige kwaliteit zijn. 

NEN-4400

Abiant is NEN 4400-gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Hiermee tonen we aan dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze medewerkers arbeid mogen verrichten in Nederland.

VRO

De Vereniging Registratie Ondernemingen (VRO) bevordert eerlijke concurrentie onder uitzendorganisaties en gaat fraude en illegaliteit tegen als het gaat om de factor arbeid in Nederland. Daardoor is constante kwaliteit gewaarborgd. Er vindt onder meer controle plaats op naleving van de ABU-cao. 

Stichting Normering Flexwonen

Abiant is geregistreerd bij de Stichting Normering Flexwonen in het regulier register. Dit betekent dat Abiant voor EU Service aan de reguliere norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen.  

Verklaringen betalingsgedrag

Alle uitzendorganisaties van Abiant beschikken over verklaringen van betalingsgedrag van de Belastingdienst. De meest recente verklaringen kun je hieronder downloaden.