Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

  • Algemeen
  • Wat zijn de verschillen tussen een zzp’er, uitzendkracht of een medewerker in loondienst?
  • Ik zoek werk
  • Blogs
  • Wat zijn de verschillen tussen een zzp’er, uitzendkracht of een medewerker in loondienst?

Wat zijn de verschillen tussen een zzp’er, uitzendkracht of een medewerker in loondienst?

  • 26 juni 2023
  • Algemeen
  • Marja Dijkstra

Als je als agrariër extra hulp kunt gebruiken op de boerderij, heb je de keuze om een zzp’er of uitzendkracht in te huren óf iemand zelf in dienst te nemen. Het kan allemaal, maar wat past het beste bij jouw situatie? Er hangen namelijk verschillende regels en consequenties aan vast. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij gezet.

Wat zijn de verschillen tussen een zzp’er, uitzendkracht of een medewerker in loondienst?

Zzp'er inhuren

Als je een zzp’er in wilt huren voor een klus, dan moet je er zeker van zijn dat het om een zelfstandige ondernemer gaat. Als opdrachtgever moet jij controleren of er geen sprake is van loondienst. Zo kun je schijnzelfstandigheid voorkomen. Als er namelijk wel sprake is van loondienst, dan moet je loonbelasting en sociale premies betalen. Sinds 1 januari 2020 controleert de belastingdienst hier meer op bij opdrachtgevers. Daarnaast heeft het kabinet aangegeven dat ze de handhaving op korte termijn willen versterken en verbeteren.

Voorheen kon je de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) gebruiken om de werkrelatie aan te tonen, maar dit is in 2016 afgeschaft. Om vast te leggen dat het niet om loondienst gaat, kun je nu gebruikmaken van een standaard modelovereenkomst van de Belastingdienst. Hiermee kun je schriftelijk vastleggen dat er sprake is van een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie en dat een dienstverband is uitgesloten. Als je zeker weet dat de opdrachtnemer niet in loondienst voor jou werkt, dan hoef je geen modelovereenkomst te gebruiken. In de meeste gevallen is het wel verstandig om een modelovereenkomst te gebruiken.

Er is sprake van een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie als je geen enkel gezag hebt over de opdrachtnemer, dus geen leiding geeft aan de zzp’er. Je geeft alleen de opdracht en bepaalt niet hoe het werk wordt uitgevoerd. De zzp’er bepaalt dit namelijk zelf. Hij deelt zelf het werk, de uren en vakantie in en heeft daarbij recht op dezelfde arbeidsomstandigheden als jouw werknemers. Dat betekent dat wanneer de zzp'er de werkzaamheden binnen jouw bedrijf uitvoert, je moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Verder is er ook geen sprake van loondienst als de opdrachtnemer jouw opdracht niet zelf hoeft uit te voeren, maar iemand anders het werk kan laten doen.

Waar moet je verder nog op letten? Zorg dat je van tevoren samen met de zzp’er afspraken vastlegt over de voorwaarden, het zzp-uurtarief en het aantal uren dat hij voor jou gaat werken. Een zzp’er is vaak beperkt beschikbaar, doordat ze nog andere opdrachtgevers hebben of een eigen bedrijf runnen.

Toon meer

Uitzendkracht inhuren

Wil je een uitzendkracht inzetten op je boerderij, dan neem je contact op met Abiant. Wij verzorgen op basis van het functieprofiel de werving en selectie en stellen de kandidaten aan je voor. Je bepaalt zelf wie je wilt inhuren. De uitzendkracht gaat vervolgens bij jouw bedrijf aan de slag en komt bij Abiant op de loonlijst. Abiant betaalt de uitzendkracht uit en regelt de complete loonadministratie, aanmeldingen bij instanties, inhoudingen en afdrachten.

Je betaalt ons een tarief voor de daadwerkelijk gewerkte uren van de uitzendkracht. Als opdrachtgever hoef je geen loon door te betalen als de uitzendkracht ziek wordt, uitvalt of verlof opneemt. Dat is voor rekening van Abiant. De Abianter agro Verder kun je een uitzendkracht inhuren zolang het nodig is. Je hebt geen, of bij een uitzendduur van 12 weken of langer, een beperkte opzegtermijn. Dat geldt ook voor de uitzendkracht. Hij mag tijdens de eerste 52 werkweken ook op elk moment opzeggen. Wel is hij verplicht om ons uiterlijk één werkdag van tevoren te waarschuwen, zodat wij voor vervanging kunnen zorgen.

De arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten zijn minimaal dezelfde als die van werknemers die bij jou in dienst zijn. Als opdrachtgever ben je wettelijk verplicht om het uitzendbureau te informeren over de arbeidsvoorwaarden of cao die jij hanteert voor jouw eigen medewerkers. Heb je geen eigen medewerkers in dienst of geen cao? Dan gelden vergelijkbare arbeidsvoorwaarden die in jouw sector gangbaar zijn.

Waar moet je verder nog op letten? Zorg ervoor dat je samenwerkt met een uitzendbureau dat is aangesloten bij de ABU of NBBU en een SNA-keurmerk heeft, zoals Abiant. Uitzendbureaus met een ABU-/NBBU-keurmerk voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria op onder andere naleving van de cao’s. Met een SNAkeurmerk voorkom je het risico van aansprakelijkheid. Als het uitzendbureau de loonheffingen en sociale verzekeringspremies namelijk niet betaalt, dan kan de Belastingdienst jou aansprakelijk stellen. De inspectie controleert bedrijven met het SNA-keurmerk regelmatig of hun personeelsadministratie op orde is en of op tijd de belastingen en sociale premies worden betaald.

Toon meer

Medewerker in loondienst nemen

Kies je ervoor om een medewerker in loondienst te nemen, dan regel je zelf de werving en selectie en bepaal je uiteraard ook zelf wie je in dienst neemt en voor hoeveel uren. Daarbij ben je als werkgever verantwoordelijk voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst, de salarisadministratie, aanmeldingen bij instanties, inhoudingen en afdrachten.

De medewerker in loondienst is een vast aantal uren per week aan het werk bij jou op de boerderij op basis van een arbeidsovereenkomst. Je mag de medewerker maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten bieden in een periode van maximaal 3 jaar (36 maanden). Hierna ben je verplicht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden, tenzij de onderbreking langer is geweest dan 6 maanden. In dit geval mag je de telling van contracten opnieuw vanaf het begin toepassen.

Naast de arbeidsovereenkomst moet je je als werkgever ook houden aan een aantal wettelijke regels om jouw werknemer te beschermen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regels over minimumloon en minimumvakantiebijslag, werktijden en rusttijden, proeftijd, vakantie en verlof, opzegtermijnen en ontslag, veiligheid en gezondheid en regels over gelijke behandeling. Verder ben je verplicht om het loon op tijd uit te betalen en bij de eerste loonbetaling een loonstrookje te geven aan de medewerker in loondienst.

Waar moet je verder nog op letten? Als je een medewerker zonder een schriftelijk contract voor je laat werken, heb je automatisch een mondelinge arbeidsovereenkomst. Je bent dan wettelijk verplicht om een maand nadat de medewerker is begonnen een aantal zaken schriftelijk vast te leggen.

Toon meer

Belangrijkste verschillen

  zzp'er uitzendkracht medewerker in loondienst
Is er sprake van loondienst? nee ja, bij uitzendbureau ja, bij bedrijf
Is er sprake van overeenkomst? ja, modelovereenkomst nee, uitzendkracht heeft arbeidsovereenkomst met uitzendbureau ja, arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd
Wie is verantwoordelijk voor afdracht premies, verzekeringen en pensioen? zzp'er uitzendbureau bedrijf
Wie betaalt de kosten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid? zzp'er uitzendbureau bedrijf

 

Over de auteur

Marja Dijkstra

B2B-marketeer

Marja Dijkstra werkt sinds 2007 als B2B-marketeer bij Abiant. Zij schrijft onder andere artikelen voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze blogartikelen

Infographic: Groep werkenden Abiant Uitzendgroep

Algemeen

Infographic: Groep werkenden Abiant Uitzendgroep

Ontdek de trends en demografische kenmerken van de werkenden bij Abiant in 2023. Deze infographic biedt inzicht in de gemiddelde leeftijd, woonplaats, werktijden, opleidingsniveau, brancheverdeling, genderverdeling en contractfase van de kandidaten. Leer meer over de diverse groep werkenden die Abiant in 2023 vertegenwoordigde.
Lees meer
Zo werkt dat: Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

Veiligheid

Zo werkt dat: Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een nieuwe werkwijze voor onderzoek bij ongevallen ingevoerd, waarbij werkgevers nu vaak zelf hun onderzoek kunnen uitvoeren. Na uitgebreid onderzoek en een pilot bleek deze aanpak te leiden tot meer investeringen in veiligheidsmaatregelen door werkgevers. De inspecteurs zijn ook getraind in deze nieuwe aanpak, die gebaseerd is op vertrouwen en gericht is op preventie. De meldingsplicht voor arbeidsongevallen blijft bestaan en werkgevers moeten niet alleen naar de basisoorzaak, maar ook naar achterliggende oorzaken kijken om de veiligheid daadwerkelijk te verbeteren.
Lees meer
Zorg dat de werknemer blijft

Algemeen

Zorg dat de werknemer blijft

Steeds meer werkgevers hebben grote moeite met het vinden van nieuwe medewerkers. Minstens zo’n grote uitdaging is het aan boord houden van personeel. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt durven steeds meer werknemers een stap in hun carrière te zetten buiten de deur van hun huidige werkgever. Daarnaast vinden jonge professionals het belangrijk om in het begin van hun carrière bij verschillende werkgevers aan de slag te gaan. In deze blog geef ik handige tips om de kans op verloop te verkleinen.
Lees meer
Het schaap met vijf poten

Algemeen

Het schaap met vijf poten

De huidige arbeidsmarkt is voor het eerst in jaren weer ‘gespannen’. De vraag naar arbeid is bovengemiddeld terwijl het beschikbare aanbod arbeidskrachten relatief laag is. Door de aantrekkende economie hebben steeds meer bedrijven moeite met het vinden van personeel. Goede mensen vinden en behouden is essentieel voor een bedrijf. Het is in de huidige markt dus steeds belangrijker om goed na te denken over het wervingstraject voor nieuw personeel. Maar hoe vind je in tijden van schaarste goed personeel?
Lees meer
Niet gevonden

Algemeen

Niet gevonden

Steeds vaker wordt mij de vraag gesteld hoe ik kandidaten wél weet te vinden voor openstaande vacatures. Opdrachtgevers hebben namelijk meer en meer moeite om juiste kandidaten te vinden. Sollicitanten zijn er nauwelijks en wanneer er dan eindelijk een sollicitant reageert, blijkt deze totaal niet aan te sluiten bij het profiel. Zelfs niet wanneer het beeld van het ‘Schaap met vijf poten’ wordt losgelaten.
Lees meer
Werken met stieren? Voorkom ongelukken

Veiligheid

Werken met stieren? Voorkom ongelukken

Werken met stieren is niet zonder risico's. Elk jaar zijn er gemiddeld 1 à 2 dodelijke ongelukken met stieren in ons land. De meeste (dodelijke) ongelukken met stieren zijn veroorzaakt door kopstoten, trappen en het uitglijden van de stier. Met de juiste voorbereiding en informatievoorzienig kunnen ongevallen worden voorkomen.
Lees meer