Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

'Naar Werk'-traject via Abiant

Abiant voert sinds oktober 2022 voor UWV de re-integratiedienst dienst ‘Naar Werk’ uit.   

Met de jobcoach van Abiant kijk je wat je te bieden hebt en natuurlijk wat goed bij je past.
Samen met het UWV en de jobcoach van Abiant bespreek jij jouw plan, met daarin de doelen en hoe je die gaat bereiken? Dit traject is helemaal afgestemd op jouw mogelijkheden.

Zo volg je jouw individuele 'Naar Werk'-traject, met begeleiding door een vaste jobcoach.

Ons 'Naar Werk'-traject

Wanneer je toe bent om een stap te maken richting betaald werk, dan ondersteunen we jou daarbij. Wij gaan daarbij uit van je kracht en kijken naar je mogelijkheden. We staan voor duurzame bemiddeling: een werkplek die op dit moment bij je past. Om dit te bereiken gaan we samen aan de slag met alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om jou het werk te laten hervatten en aan het werk te houden.

Een opsomming van onze activiteiten in ons 'Naar Werk'-traject:

  • Kennismaking en oriëntatie: We schrijven een re-integratieplan 'Naar werk' met als doel het vinden van een betaalde baan. In het kennismakingsgesprek worden je mogelijkheden en kansen in beeld gebracht.
  • Arbeidsmarktoriëntatie en opstellen zoekprofiel: Na de start van het traject gaan we aan de hand van jouw mogelijkheden en wensen een zoekprofiel maken. Vanuit het zoekprofiel gaan we na welk werk passend en beschikbaar is in de regio.
  • Aanbodversterking: Het doel van aanbodversterking is dat de afstand tussen jou en de arbeidsmarkt kleiner wordt. Dit doen we door jou sollicitatievaardigheden trainen. We bereiden je voor op je sollicitatiegesprekken. Het opstellen van een brief, CV, LinkedIn profiel zijn een vast onderdeel in elk 'Naar Werk'-traject. Inzet van onze instrumenten heeft als doel het vinden, verkrijgen van jouw wensberoep.
  • Bemiddeling en extra begeleiding door jouw jobcoach: Er wordt samen met jou gezocht naar vacatures die bij jou passen. Acquisitie binnen het netwerk van Abiant en MF gebeurt aan de hand van het eerde opgestelde zoekprofiel. Onze jobcoaches geven advies. Zij begeleiden jou niet alleen naar werk, maar ook blijven ze contact houden na jouw start op de werkplek.

Wie komt in aanmerking voor ons 'Naar werk'-traject?

Om deel te kunnen nemen is het belangrijk dat je over arbeidsvermogen beschikt. Het is mogelijk om dit traject te volgen als je een van volgende uitkeringen van UWV: ZW-uitkering of een AG-uitkering van UWV. Voorbeelden van een AG-uitkering zijn: WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ.

Doel van het 'Naar Werk'-traject

We stimuleren je in dit traject om je eigen loopbaan keuzes te maken, zodat je werk vindt waar je helemaal achter staat. Het doel van het 'Naar Werk'-traject is het vinden van nieuw, passend en duurzaam werk.

Waarom een 'Naar Werk'-traject bij Abiant Jobcoaching?

  • Een groot netwerk onder werkgevers in Noord-Nederland;
  • Onze jobcoaches zijn goed opgeleid (Noloc-gecertificeerd);
  • We gaan uit van je kracht en kijken naar je mogelijkheden;
  • We staan voor duurzame bemiddeling: we gaan samen op zoek naar een werkplek die op dit moment goed bij je past;
  • Wij werken in de drie noordelijke provincies, dus er is altijd een jobcoach bij jou in de buurt.

Contact Abiant Jobcoaching

Interesse in een Naar Werk-traject? Neem contact op met een van de jobcoaches van Abiant door te bellen naar 050 206 00 21 of mail naar jobcoaching@abiant.nl