Wat is een RIE?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Met de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van je bedrijf in kaart. En je geeft aan wat je gaat doen om ze onder controle te krijgen. Een goed opgestelde RI&E helpt ongelukken te voorkomen.

Wat is een RI&E?
Een RI&E bestaat uit twee componenten: een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in je bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Met die twee kun je de risico’s voor jouw personeel en je bedrijf terugdringen.

Wat heb je aan een risico-inventarisatie en -evaluatie?

  • Je hebt in kaart welke risico’s je loopt
  • Minder kans op ongevallen en verzuim
  • Zicht op de maatregelen die je het best als eerste kunt nemen
  • Je voldoet aan de wettelijke verplichting en voorkomt boetes

Voor wie is de risico-inventarisatie en -evaluatie?
Ieder bedrijf met personeel moet een RI&E hebben. Heb je meer dan 25 medewerkers (inclusief uitzendkrachten en/ of zzp’ers)? Dan moet je de RI&E door een deskundige laten toetsen. Als je geen RI&E hebt, kun je een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie krijgen. Ook wanneer je geen personeel hebt, heb je waarschijnlijk wel regelmatig bezoekers op je bedrijf. Denk aan leveranciers en gasten. Neem het zekere voor het onzekere en breng de risico’s in kaart.

Inhoud van de risico-inventarisatie en -evaluatie

1. Wat zijn de risico’s? (inventarisatie)
De eerste stap bij het uitvoeren van een RI&E is het in kaart brengen van de risico’s in je bedrijf.

2. Hoe groot zijn de risico’s? (evaluatie)
Als je de risico’s in kaart hebt ga je deze evalueren. De grootste risico’s staan bovenaan de lijst. De kleinste risico’s onderaan.

3. Hoe ga je de risico’s aanpakken? (plan van aanpak)
Je hebt nu een lijst met risico’s. In het plan van aanpak geef je aan welke maatregelen je gaat nemen om de risico’s onder controle te krijgen.

4. Toetsing van je RI&E
De wet verplicht je in de meeste gevallen om je RI&E door een gecertificeerde arbodienst/ deskundige te toetsen. Ook als je niet wettelijk verplicht bent dit te doen is dit aan te bevelen.

5. Aan de slag
Je bent nu klaar om de risico’s op ongelukken in jouw organisatie te verkleinen. In het plan van aanpak staat duidelijk wie, wat en wanneer je dat gaat doen. Zo’n plan maak je niet voor niets dus aan de slag ermee!

Wat als ik te laat ben met het vernieuwen van mijn RI&E?
De arbowet schrijft niet voor hoe oud een RI&E mag zijn. Er staat dat een bedrijf een actuele RI&E moet hebben. Bij wijzigingen, zoals een verbouwing, nieuwbouw of nieuwe machines moet je de RI&E bijwerken. Je bepaalt dus zelf of je RI&E nog actueel is. Als je RI&E niet actueel is kun je een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie krijgen.

Opstellen van een RIE
Het opstellen van een RI&E kun je vaak gemakkelijk zelf doen. Niet alleen omdat de overheid dit wil, maar natuurlijk vooral omdat je als werkgever niet wil dat je personeel iets overkomt. Op rie.nl vind je alle informatie die je kan helpen om een RI&E te maken.

Ben je aangesloten bij Colland dan is de RI&E van Stigas gratis. Met de RI&E van Stigas heb je een RI&E die is afgestemd op je sector. Ook kun je gebruikmaken van ervaren agrarische adviseurs. Je betaalt alleen als je begeleiding wilt of als je je RI&E laat toetsen. De kosten voor een bedrijfsbezoek van een adviseur hangen af van hoeveel personeel je in dienst hebt. Op stigas.nl zijn de kosten terug te vinden.

Registreren van ongevallen
Stigas heeft in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) het onderdeel ongevallenregistratie toegevoegd. Hiermee kun je ongevallen - maar ook bijna-ongevallen - systematisch registreren, onderzoeken en maatregelen nemen. Ook is hier meer informatie te vinden over hoe je van ongevallen kunt leren. Zo voldoe je meteen aan de eisen vanuit de Arbowet. De privacy wordt hierbij gewaarborgd.

Registreren werkt als volgt:

  1. Ga naar jouw (RI&E) van Stigas.
  2. Open het dashboard en registreer hierin het ongeval.

Bron: Stigas en www.rie.nl

Lijn.jpg