Werken met stieren? Voorkom ongelukken!

Veilig werken met stieren

Werken met stieren is niet zonder risico's. Elk jaar zijn er gemiddeld 1 à 2 dodelijke ongelukken met stieren in ons land. De meeste (dodelijke) ongelukken met stieren zijn veroorzaakt door kopstoten, trappen en het uitglijden van de stier. Met de juiste voorbereiding en informatievoorzienig kunnen ongevallen worden voorkomen.

Tips voor het werken met stieren 

  • Zet nooit alleen een stier vast. 
  • Blijf in alle gevallen rustig en voorzichtig.
  • Zorg voor een vluchtroute
  • Laat medewerkers niet werken tussen vee waar een stier losloopt. 
  • Voer werkzaamheden aan of met een stier, zoals klauwverzorging en scheren, altijd met minimaal twee medewerkers uit.

Vergeet ook niet dat het werken met ander vee dan stieren kan leiden tot ongevallen. Binnen een koppel koeien is altijd een pikorde van kracht. Het is daarom goed om altijd de dominantie dieren te kennen en altijd alert te blijven. 

Iedere medewerker blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid. Het is echter niet verkeerd om medewerkers er op te attenderen om eerst te informeren naar bijzonderheden op het bedrijf en om te controleren of er een stier los tussen het vee loopt.

Lijn.jpg