Veilig werken doe je samen

Tips voor een veilige werkplek

Arbeidsongevallen, beroepsziekten en andere gezondheidsschade door onveilig of ongezond werken vormen ernstige bedreigingen voor de inzetbaarheid van medewerkers. Het is daarom van het grootste belang om scherp te zijn op de veiligheid in je organisatie. Alleen aandacht voor de risico’s is niet voldoende. De manier waarop mensen met de risico’s omgaan is minstens zo belangrijk. Het veiligheidsgedrag en -bewustzijn van werknemers, de veiligheidscultuur binnen de organisatie; ze spelen een beslissende rol in de veiligheid op het werk. Veilig werken doet je dus altijd samen.

Meest voorkomende arbeidsongevallen

De meeste arbeidsongevallen in Nederland komen voor in de industrie, metaal en de bouw. Dit is bijna vergelijkbaar met de meldingen bij Abiant. In onze top drie staan de bouw, industrie en grond-, weg- en waterbouw. Landelijk worden de meeste arbeidsongevallen veroorzaakt door:

 • struikel- en valpartijen op de werkvloer
 • bedreiging
 • bijten of schoppen
 • beknelling
 • geraakt worden door een voorwerp

Binnen Abiant wordt de lijst aangevoerd door vallen (van hoogte) gevolgd door uitglijden en beknellingen.

Tips om de arbeidsveiligheid te verbeteren

Technische en organisatorische verbeteringen van de arbeidsomstandigheden zijn in principe de eerste stap naar meer veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe, veiligere machines of aan gereedschappen en hulpmiddelen die minder fysieke belasting opleveren. Daarnaast is het geven van goede instructies aan de werknemers, voldoende toezicht en duidelijke procedures voor het melden van gevaarlijke situaties van levensbelang.

Veiligheid op het werk draait echter nooit alleen om techniek en formele procedures. In elke organisatie bestaan allerlei gewoonten, aannames, ongeschreven regels en gedragingen ten aanzien van veiligheid op de werkvloer. Samen vormen die de veiligheidscultuur. Is deze cultuur binnen jouw organisatie niet optimaal, dan blijft het risico van ongevallen ondanks alle technische maatregelen aanwezig.

Je kunt de veiligheid sterk verbeteren door een goede veiligheidscultuur te bevorderen. Dit kun je doen door aan de slag te gaan met de volgende aandachtspunten:

 • Stimuleer een alerte houding
  Werknemers moeten beseffen dat veiligheidsregels en -procedures van belang zijn voor de veiligheid, maar geen garantie bieden. Het is de bedoeling dat ze zich steeds blijven afvragen of hun gedrag inderdaad veilig is.

 • Verhoog de meldingsbereidheid
  Als werknemers zich vrij voelen om knelpunten, ongevallen en (bijna-)incidenten te melden, kun je samen naar oplossingen zoeken. Spreek dus je waardering uit voor iedere melding en voorkom dat je schuldigen aanwijst.

 • Maak werk van voorbeeldgedrag
  Zorg dat leidinggevenden steeds het goede voorbeeld geven: de veiligheidsnorm die zij hanteren, is ook de norm van de werknemers. Geef de werknemers die veilig gedrag vertonen complimenten en spreek collega’s aan op onveilig gedrag.
Lijn.jpg