Abiant is VCU-gecertificeerd, maar waar staat dit eigenlijk voor?

VCU staat voor Veiligheid Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Het is een in
Nederland ontwikkelde norm die bedoeld is voor uitzendbureaus die flexibel personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. De VCU-norm is namelijk een afgeleide van de VCA-norm die staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het doel van de VCU-norm is dat flexmedewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren gezond en veilig werken. Wanneer je als uitzendbureau in het bezit bent van een VCU-certificaat toon je daarmee aan dat je de veiligheid van je flexmedewerkers serieus neemt. Tekst: Brigitte Gijzen

VCU-logo.png

Hoe behaal je het VCU-certificaat?
Wat moet je doen voor een VCU-certificaat? Zoals de naam al aangeeft bestaat VCU uit een checklist. Deze checklist vormt een leidraad voor het nemen van maatregelen op het gebied van veilig en gezond werken. Daarmee worden risico’s teruggedrongen en verbetert de continuïteit van de organisatie. Om dat te realiseren is het zaak dat er een managementsysteem wordt opgezet. Abiant heeft dit gedaan door procedures op te stellen en deze op te nemen in het VCU-handboek. Vanuit de norm wordt dit het VG-beheersysteem genoemd. Zodra je als uitzendbureau VCU-gecertificeerd bent, kun je aantonen dat je het VG-beheersysteem binnen je organisatie op orde hebt. Dit betekent nog niet dat je automatisch gecertificeerd bent; het certificaat moet je eerst behalen. TÜV Nederland heeft Abiant in 2006 gecertificeerd en daarna ieder jaar tijdens een tweedaagse audit beoordeeld of Abiant nog steeds aan de eisen voldoet.

VCU in de toekomst van Abiant
MF Groep, onderdeel van Abiant, is ook al sinds jaar en dag VCU-gecertificeerd. We zijn daarom afgelopen jaar gestart met een onderzoek om te kijken of we voor beide labels tot één VCU-certificaat kunnen komen. Dit onderzoek hebben we positief afgerond en dat betekent
dat we dit jaar een gezamenlijke audit doorlopen. De audit start dit jaar op 3 april met een vooronderzoek en wordt op 8 mei afgesloten met een bezoek aan een aantal vestigingen. De vestigingen moeten op deze dag een aantal zaken laten zien. O.a.:

 • Zijn de aanvragen van klanten volledig en juist geregistreerd
 • Is er een gedegen match gemaakt tussen klant en flexmedewerker
 • Zijn de juiste benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen uitgereikt
 • Zijn evaluatiemomenten met klant en flexmedewerker geregistreerd
 • Zijn er arbeidsongevallen geweest
 • Zijn de werkplekbezoeken uitgevoerd
 • Vindt er regelmatig werkoverleg plaats

Kortom; worden alle stappen in het uitzenden en detacheren van de passende flexmedewerker bij een klant op de juiste manier uitgevoerd en niet minder belangrijk, wordt alles goed vastgelegd.

Wat wordt ieder jaar beoordeeld?

 • De directiebeoordeling met daarin een terugblik op het afgelopen jaar en het jaarplan met doelstellingen voor het komende jaar 
 • De arbeidsongevallen die hebben plaatsgevonden en welke acties daarop zijn
  genomen
 • Verslagen van de interne audits op de vestigingen door de V&G-coördinator
 • Verslagen van werkplekbezoeken door de accountmanagers van de vestigingen; wat
  is er geconstateerd en welke acties zijn ondernomen
 • Of de personeelsdossiers van de flexmedewerkers en het kantoorpersoneel compleet zijn
 • Worden de werkzaamheden, risico’s en vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen
  duidelijk omschreven in de aanvragen van onze klanten

Wat is nieuw voor Abiant?
Tijdens de audit voor VCU zullen we ook geauditeerd worden voor het ISO 9001:2015 certificaat. ISO 9001 is de norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het is wereldwijd erkend en met het behalen van deze ISO 9001 certificering tonen wij aan dat onze diensten van een hoogwaardige kwaliteit zijn. Daarnaast vragen overheden en grote bedrijven om een ISO 9001 certificering wanneer zij Abiant benaderen om mee te doen in een aanbesteding of tender. Dit vergroot de kansen voor Abiant in de markt. 

In de ISO certificering trekken we ook in gezamenlijkheid op met de MF Groep. Zij zijn al
sinds 1998 ISO gecertificeerd en hebben hierdoor al veel kennis en kunde op het gebied van
kwaliteitsmanagement in huis. Samen verder, samen sterker!

Bekijk onze certificeringen

Bron: certificeringsadvies.nl en vanvoorstconsult.nl