Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

VCA-diploma voor werknemers

 • 8 september 2020
 • Veiligheid
 • Mark Borgman

Als je op zoek bent naar een baan, in bijvoorbeeld de bouw, dan valt meteen op dat er in bijna alle vacatures wordt gevraagd om iemand met een VCA-diploma (of -certificaat). Je mag op sommige bouwplaatsen namelijk alleen aan het werk als je als werknemer in het bezit bent van een VCA-diploma. Het halen van een VCA-diploma vergroot je kans op een baan dus aanzienlijk. In dit artikel willen we graag antwoord geven op de vraag wat een VCA-diploma precies, wat een VCA-cursus is, waar je die kunt volgen en wat een VCA-examen is.

VCA-diploma voor werknemers

Wat is een VCA-diploma precies?

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het doel van de VCA is om werknemers te maken van de gevaren en op deze manier de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Werknemers met een VCA-diploma hebben kennis van de wet- en regelgeving, herkennen onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Wat is een VCA-cursus?

Om een VCA-diploma te halen moet je een een VCA-cursus volgen. Over het algemeen is deze cursus opgebouwd uit 4 onderdelen:

 • Voorbereiding van de werkzaamheden
  Hierbij wordt ingegaan op onder andere de veiligheidsregels, regelgeving, preventie, overleg en inspectie.
 • Uitvoeren van de werkzaamheden
  Hierbij wordt ingegaan op onder andere de werkplek en beschermingsmiddelen.
 • Beheersen van specifieke gevaren
  Hierbij wordt ingegaan op onder andere gevaarlijke stoffen, brand, elektriciteit en straling.
 • Beheersen van noodsituaties en incidenten
  Hierbij wordt ingegaan op noodsituaties en ongevallen.

Een VCA-cursus kun je op verschillende manier volgen. Zo is het op talloze plekken in Nederland mogelijk om een klassikale cursus te volgen. De klassikale cursus duurt vaak één dag. Je kunt er ook voor kiezen om door middel van zelfstudie een VCA-cursus te volgen. En tot slot worden er ook online cursussen aangeboden. Aan het einde van de cursus moet je een examen afleggen. Ook uitzendmedewerkers die via Abiant aan het werk zijn, kunnen via de Abiant academie een VCA-cursus volgen.

Wat is een VCA-examen?

Het VCA-examen is een landelijk examen en duurt maximaal 1 uur. Tijdens het examen moeten 40 meerkeuzevragen worden beantwoord. Als je bent geslaagd voor het examen dan krijg je een diploma en een pasje. Het VCA-diploma is 10 jaar geldig. Naast Nederland is het diploma ook geldig voor werkzaamheden in Belgie, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Dit kan overigens wel wijzigen. Controleer daarom dan ook altijd of je diploma nog geldig is in het land waar je wilt gaan werken.

Tips voor het halen van een VCA-examen

Het slagingspercentage van het VCA-examen ligt rond de 75%. Dit betekent dus dat 1 op de 4 cursisten het examen niet haalt. Wil je de kans om te slagen vergroten? Volg dan onderstaande tips:

 • lees het cursusboek goed door (mimimaal 1x)
 • een klassikale cursus werkt vaak beter dan zelfstudie
 • doe 1 of 2 proefexamens

Proefexamens

Zoals aangegeven is het maken van een proefexamen een goede voorbereiding op het VCA-examen. Op internet kun je op verschillende plekken gratis proefexamens vinden. Hieronder twee voorbeelden van het soort vragen dat je op een VCA-examen kunt verwachten.

Wat is een Taak Risico Analyse (TRA)?
A. Een overzicht van de taken die binnen een bedrijf risico’s kunnen veroorzaken.
B. Een evaluatie van de taken die genoemd zijn in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. 
C. Een analyse van de risico’s, verbonden aan de uitvoering van risicovolle werkzaamheden.

Hoe kun je inschatten of je te maken hebt met schadelijk geluid?
A. Als je op 4 meter afstand je stem moet verheffen om je verstaanbaar te maken.
B. Als je op normale gesprekafstand (1 meter) je stem moet verheffen.
C. Als je je mobiele telefoon niet kunt horen.

Over de auteur

Mark Borgman

Marketingmanager

Mark was van juni 2018 tot en met maart 2019 werkzaam als marketingmanager bij Abiant. Hij schreef onder andere artikelen voor abiant.nl en onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze blogartikelen

Infographic: Groep werkenden Abiant Uitzendgroep

Algemeen

Infographic: Groep werkenden Abiant Uitzendgroep

Ontdek de trends en demografische kenmerken van de werkenden bij Abiant in 2023. Deze infographic biedt inzicht in de gemiddelde leeftijd, woonplaats, werktijden, opleidingsniveau, brancheverdeling, genderverdeling en contractfase van de kandidaten. Leer meer over de diverse groep werkenden die Abiant in 2023 vertegenwoordigde.
Lees meer
Zo werkt dat: Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

Veiligheid

Zo werkt dat: Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een nieuwe werkwijze voor onderzoek bij ongevallen ingevoerd, waarbij werkgevers nu vaak zelf hun onderzoek kunnen uitvoeren. Na uitgebreid onderzoek en een pilot bleek deze aanpak te leiden tot meer investeringen in veiligheidsmaatregelen door werkgevers. De inspecteurs zijn ook getraind in deze nieuwe aanpak, die gebaseerd is op vertrouwen en gericht is op preventie. De meldingsplicht voor arbeidsongevallen blijft bestaan en werkgevers moeten niet alleen naar de basisoorzaak, maar ook naar achterliggende oorzaken kijken om de veiligheid daadwerkelijk te verbeteren.
Lees meer
Zorg dat de werknemer blijft

Algemeen

Zorg dat de werknemer blijft

Steeds meer werkgevers hebben grote moeite met het vinden van nieuwe medewerkers. Minstens zo’n grote uitdaging is het aan boord houden van personeel. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt durven steeds meer werknemers een stap in hun carrière te zetten buiten de deur van hun huidige werkgever. Daarnaast vinden jonge professionals het belangrijk om in het begin van hun carrière bij verschillende werkgevers aan de slag te gaan. In deze blog geef ik handige tips om de kans op verloop te verkleinen.
Lees meer
Het schaap met vijf poten

Algemeen

Het schaap met vijf poten

De huidige arbeidsmarkt is voor het eerst in jaren weer ‘gespannen’. De vraag naar arbeid is bovengemiddeld terwijl het beschikbare aanbod arbeidskrachten relatief laag is. Door de aantrekkende economie hebben steeds meer bedrijven moeite met het vinden van personeel. Goede mensen vinden en behouden is essentieel voor een bedrijf. Het is in de huidige markt dus steeds belangrijker om goed na te denken over het wervingstraject voor nieuw personeel. Maar hoe vind je in tijden van schaarste goed personeel?
Lees meer
Niet gevonden

Algemeen

Niet gevonden

Steeds vaker wordt mij de vraag gesteld hoe ik kandidaten wél weet te vinden voor openstaande vacatures. Opdrachtgevers hebben namelijk meer en meer moeite om juiste kandidaten te vinden. Sollicitanten zijn er nauwelijks en wanneer er dan eindelijk een sollicitant reageert, blijkt deze totaal niet aan te sluiten bij het profiel. Zelfs niet wanneer het beeld van het ‘Schaap met vijf poten’ wordt losgelaten.
Lees meer
Werken met stieren? Voorkom ongelukken

Veiligheid

Werken met stieren? Voorkom ongelukken

Werken met stieren is niet zonder risico's. Elk jaar zijn er gemiddeld 1 à 2 dodelijke ongelukken met stieren in ons land. De meeste (dodelijke) ongelukken met stieren zijn veroorzaakt door kopstoten, trappen en het uitglijden van de stier. Met de juiste voorbereiding en informatievoorzienig kunnen ongevallen worden voorkomen.
Lees meer