Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Veilig werken doe je samen

 • 8 september 2020
 • Veiligheid
 • Maaike de Boer

Arbeidsongevallen, beroepsziekten en andere gezondheidsschade door onveilig of ongezond werken vormen ernstige bedreigingen voor de inzetbaarheid van medewerkers. Het is daarom van het grootste belang om scherp te zijn op de veiligheid in je organisatie. Alleen aandacht voor de risico’s is niet voldoende. De manier waarop mensen met de risico’s omgaan is minstens zo belangrijk. Het veiligheidsgedrag en -bewustzijn van werknemers, de veiligheidscultuur binnen de organisatie; ze spelen een beslissende rol in de veiligheid op het werk. Veilig werken doet je dus altijd samen.

Veilig werken doe je samen

Meest voorkomende arbeidsongevallen

De meeste arbeidsongevallen in Nederland komen voor in de industrie, metaal en de bouw. Dit is bijna vergelijkbaar met de meldingen bij Abiant. In onze top drie staan de bouw, industrie en grond-, weg- en waterbouw. Landelijk worden de meeste arbeidsongevallen veroorzaakt door:

 • struikel- en valpartijen op de werkvloer
 • bedreiging
 • bijten of schoppen
 • beknelling
 • geraakt worden door een voorwerp

Binnen Abiant wordt de lijst aangevoerd door vallen (van hoogte) gevolgd door uitglijden en beknellingen.

Tips om de arbeidsveiligheid te verbeteren

Technische en organisatorische verbeteringen van de arbeidsomstandigheden zijn in principe de eerste stap naar meer veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe, veiligere machines of aan gereedschappen en hulpmiddelen die minder fysieke belasting opleveren. Daarnaast is het geven van goede instructies aan de werknemers, voldoende toezicht en duidelijke procedures voor het melden van gevaarlijke situaties van levensbelang.

Veiligheid op het werk draait echter nooit alleen om techniek en formele procedures. In elke organisatie bestaan allerlei gewoonten, aannames, ongeschreven regels en gedragingen ten aanzien van veiligheid op de werkvloer. Samen vormen die de veiligheidscultuur. Is deze cultuur binnen jouw organisatie niet optimaal, dan blijft het risico van ongevallen ondanks alle technische maatregelen aanwezig.

Je kunt de veiligheid sterk verbeteren door een goede veiligheidscultuur te bevorderen. Dit kun je doen door aan de slag te gaan met de volgende aandachtspunten:

 • Stimuleer een alerte houding
  Werknemers moeten beseffen dat veiligheidsregels en -procedures van belang zijn voor de veiligheid, maar geen garantie bieden. Het is de bedoeling dat ze zich steeds blijven afvragen of hun gedrag inderdaad veilig is.

 • Verhoog de meldingsbereidheid
  Als werknemers zich vrij voelen om knelpunten, ongevallen en (bijna-)incidenten te melden, kun je samen naar oplossingen zoeken. Spreek dus je waardering uit voor iedere melding en voorkom dat je schuldigen aanwijst.

 • Maak werk van voorbeeldgedrag
  Zorg dat leidinggevenden steeds het goede voorbeeld geven: de veiligheidsnorm die zij hanteren, is ook de norm van de werknemers. Geef de werknemers die veilig gedrag vertonen complimenten en spreek collega’s aan op onveilig gedrag.

Over de auteur

Maaike de Boer

Contentmarketeer

Maaike de Boer werkt sinds 2016 als contentmarketeer bij Abiant. Zij schrijft onder andere artikelen voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze blogartikelen

Infographic: Groep werkenden Abiant Uitzendgroep

Algemeen

Infographic: Groep werkenden Abiant Uitzendgroep

Ontdek de trends en demografische kenmerken van de werkenden bij Abiant in 2023. Deze infographic biedt inzicht in de gemiddelde leeftijd, woonplaats, werktijden, opleidingsniveau, brancheverdeling, genderverdeling en contractfase van de kandidaten. Leer meer over de diverse groep werkenden die Abiant in 2023 vertegenwoordigde.
Lees meer
Zo werkt dat: Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

Veiligheid

Zo werkt dat: Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een nieuwe werkwijze voor onderzoek bij ongevallen ingevoerd, waarbij werkgevers nu vaak zelf hun onderzoek kunnen uitvoeren. Na uitgebreid onderzoek en een pilot bleek deze aanpak te leiden tot meer investeringen in veiligheidsmaatregelen door werkgevers. De inspecteurs zijn ook getraind in deze nieuwe aanpak, die gebaseerd is op vertrouwen en gericht is op preventie. De meldingsplicht voor arbeidsongevallen blijft bestaan en werkgevers moeten niet alleen naar de basisoorzaak, maar ook naar achterliggende oorzaken kijken om de veiligheid daadwerkelijk te verbeteren.
Lees meer
Zorg dat de werknemer blijft

Algemeen

Zorg dat de werknemer blijft

Steeds meer werkgevers hebben grote moeite met het vinden van nieuwe medewerkers. Minstens zo’n grote uitdaging is het aan boord houden van personeel. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt durven steeds meer werknemers een stap in hun carrière te zetten buiten de deur van hun huidige werkgever. Daarnaast vinden jonge professionals het belangrijk om in het begin van hun carrière bij verschillende werkgevers aan de slag te gaan. In deze blog geef ik handige tips om de kans op verloop te verkleinen.
Lees meer
Het schaap met vijf poten

Algemeen

Het schaap met vijf poten

De huidige arbeidsmarkt is voor het eerst in jaren weer ‘gespannen’. De vraag naar arbeid is bovengemiddeld terwijl het beschikbare aanbod arbeidskrachten relatief laag is. Door de aantrekkende economie hebben steeds meer bedrijven moeite met het vinden van personeel. Goede mensen vinden en behouden is essentieel voor een bedrijf. Het is in de huidige markt dus steeds belangrijker om goed na te denken over het wervingstraject voor nieuw personeel. Maar hoe vind je in tijden van schaarste goed personeel?
Lees meer
Niet gevonden

Algemeen

Niet gevonden

Steeds vaker wordt mij de vraag gesteld hoe ik kandidaten wél weet te vinden voor openstaande vacatures. Opdrachtgevers hebben namelijk meer en meer moeite om juiste kandidaten te vinden. Sollicitanten zijn er nauwelijks en wanneer er dan eindelijk een sollicitant reageert, blijkt deze totaal niet aan te sluiten bij het profiel. Zelfs niet wanneer het beeld van het ‘Schaap met vijf poten’ wordt losgelaten.
Lees meer
Werken met stieren? Voorkom ongelukken

Veiligheid

Werken met stieren? Voorkom ongelukken

Werken met stieren is niet zonder risico's. Elk jaar zijn er gemiddeld 1 à 2 dodelijke ongelukken met stieren in ons land. De meeste (dodelijke) ongelukken met stieren zijn veroorzaakt door kopstoten, trappen en het uitglijden van de stier. Met de juiste voorbereiding en informatievoorzienig kunnen ongevallen worden voorkomen.
Lees meer