Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

 • Veiligheid
 • Wat is een Laatste Minuut Risico Analyse?

Wat is een Laatste Minuut Risico Analyse?

 • 3 september 2020
 • Veiligheid
 • Maaike de Boer

Een Laatste Minuut Risico Analyse (afgekort als LMRA) is een korte beoordeling van de risico’s en omstandigheden en wordt vlak voor aanvang van de werkzaamheden zelfstandig gedaan door de werknemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De Laatste Minuut Risico Analyse kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd door jou als werknemer als je bijvoorbeeld nieuwe taken moet gaan doen. Ook wanneer de arbeidsomstandigheden zijn gewijzigd of de opdracht is veranderd kan het heel verstandig zijn om een LMRA uit te voeren. Tijdens de LMRA controleer je of de risico’s goed zijn ingeschat en of er voldoende beheersmaatregelen genomen zijn.

Wat is een Laatste Minuut Risico Analyse?

Kort samengevat is een Laatste Minuut Risico Analyse een:

 • Risicoanalyse die door de werknemer zelf wordt uitgevoerd.
 • Deze vindt plaats voor de aanvang van de werkzaamheden.
 • De LMRA duurt over het algemeen niet veel langer dan een minuut.
 • Als er tijdens een LMRA onveilige situaties worden geconstateerd moeten deze direct worden gemeld bij een verantwoordelijke leidinggevende.
 • Als er onvoldoende risicobeheersmaatregelen zijn genomen moet de werknemer dit melden bij de leidinggevende en mag je niet starten met de werkzaamheden.

Doel van een LMRA

Het doel van een LMRA is het beoordelen van de gevaren op de werkplek en de gevaren van de taken die daar uitgevoerd worden met het oog op het zo veilig mogelijk werken. Dit houdt in dat risico’s moeten worden weggenomen of beheerst

Hoe wordt een LMRA uitgevoerd?

Zoals eerder benoemd is de LMRA niet een hele lange procedure en kan deze als het goed is in één minuut volledig worden uitgevoerd. De LMRA wordt door de werknemer die belast is met de taken zelf uitgevoerd. Dit moet gebeuren voordat je met de werkzaamheden begint. Je voert een LMRA in drie stappen uit.

Stap 1: beoordeeld de risico’s

 • Welke risico’s zijn nog aanwezig?
 • Welke nieuwe risico’s kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van de taak?
 • Hoe groot is de kans op de (nieuwe) risico’s?
 • Hoe groot is het effect (de gevolgen) van de risico’s op het gebied van schade en letsel?

Stap 2: bepaal wat er moet gebeuren

 • Wat is de oorzaak van de risico’s oftewel de bron van de risico’s?
 • Welke maatregelen moeten genomen worden om de nog aanwezige risico’s weg te nemen of te beheersen?

Stap 3: treed handelend op

 • Onderneem actie om de risico’s weg te (laten) nemen.
 • Meld de risico’s bij de verantwoordelijke leidinggevende.
 • Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Zorg er voor dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk uitgevoerd gaan worden.
 • Voer geen werkzaamheden uit als de risico’s te groot zijn en de beheersmaatregelen onvoldoende zijn.

LMRA als onderdeel van het Arbobeleid

Een LMRA wordt door een werknemer zelf uitgevoerd voordat de werkzaamheden beginnen. Hoewel hiervan over het algemeen geen verslaglegging wordt vereist is het wel belangrijk dat werknemers weten hoe ze een LMRA moeten uitvoeren. Je werkgever kan je bijvoorbeeld ondersteunen met een bepaalde checklist waarin de vragen zijn genoteerd. Ook dient de LMRA duidelijk bij de werknemers onder de aandacht te worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een zogenaamde toolboxmeeting.

Bron: technischwerken.nl

Over de auteur

Maaike de Boer

Contentmarketeer

Maaike de Boer werkt sinds 2016 als contentmarketeer bij Abiant. Zij schrijft onder andere artikelen voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze blogartikelen

Zorg dat de werknemer blijft

Algemeen

Zorg dat de werknemer blijft

Steeds meer werkgevers hebben grote moeite met het vinden van nieuwe medewerkers. Minstens zo’n grote uitdaging is het aan boord houden van personeel. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt durven steeds meer werknemers een stap in hun carrière te zetten buiten de deur van hun huidige werkgever. Daarnaast vinden jonge professionals het belangrijk om in het begin van hun carrière bij verschillende werkgevers aan de slag te gaan. In deze blog geef ik handige tips om de kans op verloop te verkleinen.
Lees meer
Het schaap met vijf poten

Algemeen

Het schaap met vijf poten

De huidige arbeidsmarkt is voor het eerst in jaren weer ‘gespannen’. De vraag naar arbeid is bovengemiddeld terwijl het beschikbare aanbod arbeidskrachten relatief laag is. Door de aantrekkende economie hebben steeds meer bedrijven moeite met het vinden van personeel. Goede mensen vinden en behouden is essentieel voor een bedrijf. Het is in de huidige markt dus steeds belangrijker om goed na te denken over het wervingstraject voor nieuw personeel. Maar hoe vind je in tijden van schaarste goed personeel?
Lees meer
Niet gevonden

Algemeen

Niet gevonden

Steeds vaker wordt mij de vraag gesteld hoe ik kandidaten wél weet te vinden voor openstaande vacatures. Opdrachtgevers hebben namelijk meer en meer moeite om juiste kandidaten te vinden. Sollicitanten zijn er nauwelijks en wanneer er dan eindelijk een sollicitant reageert, blijkt deze totaal niet aan te sluiten bij het profiel. Zelfs niet wanneer het beeld van het ‘Schaap met vijf poten’ wordt losgelaten.
Lees meer
Werken met stieren? Voorkom ongelukken

Veiligheid

Werken met stieren? Voorkom ongelukken

Werken met stieren is niet zonder risico's. Elk jaar zijn er gemiddeld 1 à 2 dodelijke ongelukken met stieren in ons land. De meeste (dodelijke) ongelukken met stieren zijn veroorzaakt door kopstoten, trappen en het uitglijden van de stier. Met de juiste voorbereiding en informatievoorzienig kunnen ongevallen worden voorkomen.
Lees meer
Weet jij hoe je veilig kunt werken? Doe de test!

Veiligheid

Weet jij hoe je veilig kunt werken? Doe de test!

Als uitzendkracht werk je soms op verschillende werklocaties. Het is daarom ontzettend belangrijk dat je als werknemer zelf goed op de hoogte bent van mogelijke gevaren op de werkvloer. Alleen op die manier kun je onveilige situaties sneller overzien. Ben je benieuwd of jij de risico's op je werk kunt herkennen? Doe dan snel onderstaande veiligheidstest van DOORZAAM.
Lees meer
Wat moet er in een cv staan?

Sollicitatietips

Wat moet er in een cv staan?

Wanneer je solliciteert op een baan wordt er doorgaans ook gevraagd om een cv mee te sturen. Wat is eigenlijk een cv? En wat moet er tegenwoordig in een cv staan? In dit artikel vind je handige tips en een checklist zodat jij zeker weet dat jij een compleet cv hebt!
Lees meer