Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

 • Veiligheid
 • Zo werkt dat: Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

Zo werkt dat: Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

 • 26 maart 2024
 • Veiligheid
 • Brigitte Gijzen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een nieuwe werkwijze voor onderzoek bij ongevallen ingevoerd, waarbij werkgevers nu vaak zelf hun onderzoek kunnen uitvoeren. Na uitgebreid onderzoek en een pilot bleek deze aanpak te leiden tot meer investeringen in veiligheidsmaatregelen door werkgevers. De inspecteurs zijn ook getraind in deze nieuwe aanpak, die gebaseerd is op vertrouwen en gericht is op preventie. De meldingsplicht voor arbeidsongevallen blijft bestaan en werkgevers moeten niet alleen naar de basisoorzaak, maar ook naar achterliggende oorzaken kijken om de veiligheid daadwerkelijk te verbeteren.

Zo werkt dat: Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

Het zelfonderzoek

Het onderzoek bestaat uit vier stappen. Op basis hiervan kan de werkgever de rapportage maken:

 1. Informatie verzamelen: onderzoek de plaats van het arbeidsongeval, bewaar bewijsmateriaal, interview betrokkenen.
 2. Informatie analyseren.
 3. Passende maatregelen identificeren.
 4. Verbeterplan opstellen, uitvoeren, evalueren, verbeteren en weer uitvoeren, etc.

Beschrijf in de rapportage:

 • Een vaststelling van de feiten: wat is er gebeurd en wat waren de risico’s van de situatie waarin het zich voordeed?
 • Aandacht voor directe oorzaken én achterliggende oorzaken: hoe kon dit gebeuren?
 • Plan van aanpak: wat zijn de doorgevoerde en voorgestelde verbetermaatregelen?

De rapportage moet worden onderbouwd met interviews, de gebruikte documentatie, beeldmateriaal (foto of film) en een beschrijving van hoe de rapportage tot stand is gekomen.

Denk bij vragen die je jezelf moet stellen om een goede rapportage te maken aan:

 • Wat was het verschil tussen het beoogde werkproces en het uitgevoerde werkproces en waardoor ontstond dat?
 • Was er een veilige werkwijze ontwikkeld, waren er instructies gegeven, waren er randvoorwaarden gecreëerd en was er adequaat en passend toezicht? Zo ja, waarom was dit niet afdoende?
 • Waren de werknemers niet langer geschikt voor dienst?
 • Welke maatregelen zijn er na het ongeval al genomen?

Stappen ongevalmelding

 1. Er komt een melding van een ongeval binnen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Is het meldingsplichtig, dan wordt de melding uitgezet bij een inspecteur.
 2. De inspecteur gaat naar het bedrijf. Nadat de inspecteur een beeld heeft gevormd over de gebeurtenissen wordt de werkgever in de meeste gevallen gevraagd om zelf verder onderzoek te doen naar het ongeval. In uitzonderingsgevallen kan de Arbeidsinspectie besluiten om zelf onderzoek te doen.
 3. De werkgever voert zelf het onderzoek uit en maakt een rapportage inclusief verbeterplan.
 4. De inspecteur controleert de rapportage en het verbeterplan op volledigheid en checkt of alle documenten zijn aangeleverd. Zo niet, krijgt de werkgever de mogelijkheid tot aanpassing.
 5. Als de rapportage en het verbeterplan voldoen, wordt het onderzoek afgesloten. Bij een eventuele vervolginspectie wordt de uitvoering van de verbetermaatregelen gecontroleerd.
 6. Als de rapportage en het verbeterplan niet voldoen, dan voert de inspecteur zelf verder onderzoek uit naar het ongeval. Constateert hij een overtreding dan volgt een boeterapport. De verbetermaatregelen moeten ook alsnog genomen worden.

Bron: Arbo online | Zelfinspectie

Over de auteur

Brigitte Gijzen

Hr-adviseur en kwaliteitscoördinator

Brigitte Gijzen werkt sinds 2002 als hr-adviseur en kwaliteitscoördinator bij Abiant. Zij schrijft onder andere artikelen over veiligheid voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze blogartikelen

Infographic: Groep werkenden Abiant Uitzendgroep

Algemeen

Infographic: Groep werkenden Abiant Uitzendgroep

Ontdek de trends en demografische kenmerken van de werkenden bij Abiant in 2023. Deze infographic biedt inzicht in de gemiddelde leeftijd, woonplaats, werktijden, opleidingsniveau, brancheverdeling, genderverdeling en contractfase van de kandidaten. Leer meer over de diverse groep werkenden die Abiant in 2023 vertegenwoordigde.
Lees meer
Zo werkt dat: Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

Veiligheid

Zo werkt dat: Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een nieuwe werkwijze voor onderzoek bij ongevallen ingevoerd, waarbij werkgevers nu vaak zelf hun onderzoek kunnen uitvoeren. Na uitgebreid onderzoek en een pilot bleek deze aanpak te leiden tot meer investeringen in veiligheidsmaatregelen door werkgevers. De inspecteurs zijn ook getraind in deze nieuwe aanpak, die gebaseerd is op vertrouwen en gericht is op preventie. De meldingsplicht voor arbeidsongevallen blijft bestaan en werkgevers moeten niet alleen naar de basisoorzaak, maar ook naar achterliggende oorzaken kijken om de veiligheid daadwerkelijk te verbeteren.
Lees meer
Zorg dat de werknemer blijft

Algemeen

Zorg dat de werknemer blijft

Steeds meer werkgevers hebben grote moeite met het vinden van nieuwe medewerkers. Minstens zo’n grote uitdaging is het aan boord houden van personeel. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt durven steeds meer werknemers een stap in hun carrière te zetten buiten de deur van hun huidige werkgever. Daarnaast vinden jonge professionals het belangrijk om in het begin van hun carrière bij verschillende werkgevers aan de slag te gaan. In deze blog geef ik handige tips om de kans op verloop te verkleinen.
Lees meer
Het schaap met vijf poten

Algemeen

Het schaap met vijf poten

De huidige arbeidsmarkt is voor het eerst in jaren weer ‘gespannen’. De vraag naar arbeid is bovengemiddeld terwijl het beschikbare aanbod arbeidskrachten relatief laag is. Door de aantrekkende economie hebben steeds meer bedrijven moeite met het vinden van personeel. Goede mensen vinden en behouden is essentieel voor een bedrijf. Het is in de huidige markt dus steeds belangrijker om goed na te denken over het wervingstraject voor nieuw personeel. Maar hoe vind je in tijden van schaarste goed personeel?
Lees meer
Niet gevonden

Algemeen

Niet gevonden

Steeds vaker wordt mij de vraag gesteld hoe ik kandidaten wél weet te vinden voor openstaande vacatures. Opdrachtgevers hebben namelijk meer en meer moeite om juiste kandidaten te vinden. Sollicitanten zijn er nauwelijks en wanneer er dan eindelijk een sollicitant reageert, blijkt deze totaal niet aan te sluiten bij het profiel. Zelfs niet wanneer het beeld van het ‘Schaap met vijf poten’ wordt losgelaten.
Lees meer
Werken met stieren? Voorkom ongelukken

Veiligheid

Werken met stieren? Voorkom ongelukken

Werken met stieren is niet zonder risico's. Elk jaar zijn er gemiddeld 1 à 2 dodelijke ongelukken met stieren in ons land. De meeste (dodelijke) ongelukken met stieren zijn veroorzaakt door kopstoten, trappen en het uitglijden van de stier. Met de juiste voorbereiding en informatievoorzienig kunnen ongevallen worden voorkomen.
Lees meer