Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

  • Agro
  • Klauwverzorging Duitsland

Klauwverzorging Duitsland

  • 24 mei 2022
  • Agro
  • Sanne Heitkamp

Al sinds Abianter heugenis zijn de klauwverzorgers van het Rundveepedicurecentrum niet alleen in Noord-Nederland, maar ook in Noord-Duitsland werkzaam bij klanten en leden. In Duitsland gebeurde dit onder de in 2008 opgerichte Duitse tak van Abiant Agro: Abiant Agrar. Dit liep een aantal jaar goed, maar in 2020 is de beslissing genomen de planning en aanwas van nieuwe klauwverzorgers volledig vanuit Nederland te regelen. De volgende logistiek logische stap volgde afgelopen 1 april jl.: ook de facturatie volledig vanuit Nederland bewerkstelligen. Met deze laatste stap is er een sterk gewortelde bedrijfsvoering tot stand gekomen, met een groot werkgebied en bakken aan ervaring. Maar waar bestaat die bedrijfsvoering nou eigenlijk uit?

Klauwverzorging Duitsland

De dienstverlening van het Rundveepedicurecentrum

Gezonde klauwen zijn de basis voor een gezonde veestapel. Vanuit dit principe opereert het RPC in Noord-Nederland en Noord-Duitsland, waar ze bekend staan als specialist in het vak. Onze klauwverzorgers zijn stuk voor stuk gediplomeerd en gecertificeerd, en worden regelmatig bijgeschoold. Tel daar de jarenlange ervaring bij op en je hebt de zekerheid dat onze mannen altijd de juiste behandelmethoden beheersen en inzetten.

Deze behandelmethoden zijn grofweg onder te verdelen in drie soorten: strategische behandeling, koppelbehandeling en spoedbehandeling. Hierbij worden met strategische behandelingen periodieke behandelingen met preventieve insteek bedoelt, waarbij niet de hele veestapel in één keer wordt bekapt, maar er op basis van selectiecriteria kleinere groepen per keer aan de beurt komen. Bij een koppelbehandeling daarentegen, wordt de hele veestapel in één dag behandelt, waarbij afhankelijk van de grootte van die veestapel ook meerdere klauwverzorgers tegelijk aan het werk zijn. Tot slot verzorgen onze mannen ook spoedbehandelingen; de behandelingen met een curatieve insteek. Al met al een flinke puzzel aan planningen, maar wel een puzzel die keer op keer goed wordt gelegd. Zo is de planning en capaciteit zo goed op orde, dat er voor een spoedbehandeling ook echt spoed kan worden gemaakt; wanneer een boer voor 10:00 belt, wordt zijn koe nog dezelfde dag bekapt.

Wie denkt dat de service van het RPC bij afronding van de behandeling stopt, heeft het mis. Naast de fysieke werkzaamheden bestaat de klauwverzorging namelijk ook uit digitale registratie. Via het platform Digiklauw worden de bevindingen per koe geregistreerd. Hierdoor heeft de boer te allen tijde inzicht in de situatie op zijn bedrijf, waardoor hij voor optimaal klauwmanagement kan zorgen. Met een overzichtelijke registratie van de gezondheid van de veestapel kan hij immers onderbouwde beslissingen nemen over bijvoorbeeld stalinrichting, voeding of fokkerij.

De klauwverzorgers aan het werk

Vanuit de vestiging in Bedum worden de veertien klauwverzorgers, zowel fulltimers als parttimers, op pad gestuurd naar de klanten en leden. Het RPC zorgt ervoor dat zij altijd met modern en hygiënisch onderhouden behandelboxen en gereedschappen de werkdag kunnen starten, zodat de klant niet wordt verplicht tot de aanschaf van materialen en het vee zo weinig mogelijk ongemak ervaart.

Veel van onze klauwverzorgers zijn opgegroeid op een (melk)veebedrijf, of hebben er gewerkt. Hoe dan ook zijn het allemaal echte koeienliefhebbers, en fysiek sterke mannen. Dit is ook nodig, want hoewel de boer zelf altijd aanwezig is om een helpende hand te bieden, is klauwbekappen een fysiek zware activiteit. De box waar de koeien in moeten, moet samen met een aantal hekken de stal in gebracht worden, de koeien moeten de box in worden gedreven en daarna volgen de repeterende handelingen van het snijden en flexen van de klauwen.

Cijfers en toekomstplannen

Al die klauwverzorgers die iedere op pad gaan, hoeveel koeien bekappen die nou eigenlijk in totaal? Nou, heel wat. In 2021 heeft het RPC in totaal 16.500 uur aan klauwverzorging gedaan, waarvan 4.500 uur in Duitsland. Een klauwverzorger verzorgt ongeveer acht koeien per uur, wat over een hele werkdag neerkomt op ongeveer zeventig koeien. Over het hele jaar 2021 zijn er dus zo'n 135.000 koeien bekapt door onze klauwverzorgers!

Dit zijn natuurlijk al mooie cijfers, maar de bedoeling is om dit nog verder op te schroeven. Zo is het plan om in de nabije toekomst nog een aantal klauwverzorgers aan het team toe te voegen, en zien we mooie kansen om verschillende mogelijkheden voor scholing en aansturing breder in te zetten. Nog genoeg opties dus om in Nederland én Duitsland het RPC nóg beter op de kaart te zetten!

Over de auteur

Sanne Heitkamp

Contentmarketeer

Sanne Heitkamp werkte van 2022 tot en met 2024 als contentmarketeer bij Abiant. Zij schreef onder andere artikelen voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Agrarische stageplek nodig? Abiant regelt het!

Agro

Agrarische stageplek nodig? Abiant regelt het!

Abiant biedt studenten stage- en werkervaringsplekken op agrarische bedrijven in Groningen en Drenthe. Zo krijgen de studenten meer praktische ervaring en inzicht in de agrarische sector. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van vaardigheden, die ze in de klas niet leren.
Lees meer
Agro Seminar: Robotisering en circulaire landbouw

Agro

Agro Seminar: Robotisering en circulaire landbouw

Op donderdag 15, 22 en 29 februari hebben we gezamenlijk met AB Vakwerk seminars georganiseerd over de landbouwtoekomst op drie unieke locaties in Groningen, Friesland en Noord-Holland.
Lees meer
Partnerovereenkomst Abiant en GrAJK verlengd met drie jaar

Agro

Partnerovereenkomst Abiant en GrAJK verlengd met drie jaar

Op maandag 11 maart werd de algemene ledenvergadering van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) georganiseerd op het hoofdkantoor van Abiant in Groningen. Tijdens de ALV is het afgelopen GrAJK-jaar doorgenomen, een kijkje genomen in de financiën en traden er bestuursleden af en aan. Daarnaast is de partnerovereenkomst tussen Abiant en GrAJK verlengd voor een periode van drie jaar.
Lees meer
Op excursie naar Midwolder Bouwten

Agro

Op excursie naar Midwolder Bouwten

Op 30 mei hebben de Ledenraad, de Raad van Commissarissen en de directie van Coöperatie Abiant een excursie gehad bij de Midwolder Bouwten. Dit is een project waarin Stichting Het Groninger Landschap 60 ha landbouwgrond ter beschikking stelt voor natuur inclusieve landbouw.
Lees meer
Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Agro

Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Coöperatie Abiant en Terra ondertekenden dinsdag 21 mei het Manifest AgroWijs bij Terra MBO Groningen. In het manifest spreken beide partijen met elkaar af, dat ze samen activiteiten initiëren en uitvoeren om de studenten van Terra zo goed mogelijk te begeleiden van studie naar duurzaam werk en/of ondernemerschap in de agrarische sector in Noord-Nederland.
Lees meer
Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

De arbeidsmarkt in Nederland blijft in het vierde kwartaal van 2023 gespannen, met een gelijk aantal werklozen en vacatures ten opzichte van het derde kwartaal. Volgens gegevens van het CBS groeide het aantal banen in verschillende sectoren, vooral in handel, vervoer en horeca. Opmerkelijk is ook de toename van 15- en 16-jarigen met betaald werk, vooral onder scholieren met bijbanen. Daarentegen presteren Nederlandse vacatureteksten ondermaats, met een gemiddeld rapportcijfer van 4,2. Ook zijn er verschuivingen in de arbeidsparticipatie, met een afname van het aantal voltijdbanen en een stijging van deeltijdwerk, vooral bij mannen. Ondanks deze trends blijft Nederland bovengemiddeld actief op de arbeidsmarkt binnen de EU.
Lees meer