Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

  • Duurzaam uitzenden
  • Abiant zet in op duurzame inzetbaarheid: exoskeletten voor bedrijfsverzorgers

Abiant zet in op duurzame inzetbaarheid: exoskeletten voor bedrijfsverzorgers

  • 2 januari 2023
  • Duurzaam uitzenden
  • Rob van Willigen

Coöperatie Abiant heeft de eerste 12 bedrijfsverzorgers uitgerust met exoskeletten. De exoskeletten zijn bedoeld voor dagelijks gebruik in het boerenbedrijf in Groningen en Drenthe. Het grote voordeel van een exoskelet is dat fysiek zwaar werk lichter wordt. Gebruik van exoskeletten bevordert dus duurzame inzetbaarheid van bedrijfsverzorgers en daar is het de coöperatie precies om te doen.

Abiant zet in op duurzame inzetbaarheid: exoskeletten voor bedrijfsverzorgers

Het exoskelet is van nut bij alle handelingen waarbij je je armen recht voor je of boven schouderhoogte gebruikt. Het exoskelet zorgt ervoor dat piekbelasting wordt voorkomen. Daarmee werkt het exoskelet preventief, want juist die pieken zorgen voor blessures. Tijdens een testperiode bleek dat de exoskeletten bijvoorbeeld van nut zijn bij melken, gebruik van de hoge drukspuit en laden van strobalen.

Voor veel bedrijfsverzorgers is het werken op de boerderij hun passie en dus is het zaak zuinig te zijn op hun lichaam. Daar levert het exoskelet een wezenlijke bijdrage aan. Het gebruik van een exoskelet zorgt er niet voor dat bedrijfsverzorgers efficiënter kunnen werken, maar zorgt er wel voor dat zij het beroep waar zij van houden langer kunnen blijven
uitoefenen.

Na een zorgvuldig oriëntatieproces koos Abiant voor de Paexo Shoulder van Ottobock. Gebruik van exoskeletten is al gebruikelijk in onder andere de luchtvaartindustrie, de logistiek en de bouw. Abiant omarmt deze oplossing nu ook voor haar medewerkers in de agrarische sector. Bovendien krijgen leden van de coöperatie de mogelijkheid om een
exoskelet aan te schaffen met 10% korting.

Zo’n 50 jaar geleden is coöperatie Abiant opgericht door boeren voor boeren. De intentie destijds was om elkaar te helpen op het moment dat dat het meest nodig is. Zo kwamen er op meerdere plekken in Nederland de eerste bedrijfsverzorgers. Zij werden door coöperaties ingehuurd om boerderijen draaiende te houden als de boer of boerin dat zelf niet meer kan, bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte. Inmiddels is Abiant ook een groot uitzendbureau in Noord-Nederland, maar de wortels liggen bij de coöperatie.

Over de auteur

Rob van Willigen

Manager marketing en communicatie

Rob van Willigen heeft van juni 2022 tot en met juli 2023 als manager marketing en communicatie gewerkt bij Abiant. Hij schreef onder andere artikelen voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Agrarische stageplek nodig? Abiant regelt het!

Agro

Agrarische stageplek nodig? Abiant regelt het!

Abiant biedt studenten stage- en werkervaringsplekken op agrarische bedrijven in Groningen en Drenthe. Zo krijgen de studenten meer praktische ervaring en inzicht in de agrarische sector. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van vaardigheden, die ze in de klas niet leren.
Lees meer
Agro Seminar: Robotisering en circulaire landbouw

Agro

Agro Seminar: Robotisering en circulaire landbouw

Op donderdag 15, 22 en 29 februari hebben we gezamenlijk met AB Vakwerk seminars georganiseerd over de landbouwtoekomst op drie unieke locaties in Groningen, Friesland en Noord-Holland.
Lees meer
Partnerovereenkomst Abiant en GrAJK verlengd met drie jaar

Agro

Partnerovereenkomst Abiant en GrAJK verlengd met drie jaar

Op maandag 11 maart werd de algemene ledenvergadering van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) georganiseerd op het hoofdkantoor van Abiant in Groningen. Tijdens de ALV is het afgelopen GrAJK-jaar doorgenomen, een kijkje genomen in de financiën en traden er bestuursleden af en aan. Daarnaast is de partnerovereenkomst tussen Abiant en GrAJK verlengd voor een periode van drie jaar.
Lees meer
Op excursie naar Midwolder Bouwten

Agro

Op excursie naar Midwolder Bouwten

Op 30 mei hebben de Ledenraad, de Raad van Commissarissen en de directie van Coöperatie Abiant een excursie gehad bij de Midwolder Bouwten. Dit is een project waarin Stichting Het Groninger Landschap 60 ha landbouwgrond ter beschikking stelt voor natuur inclusieve landbouw.
Lees meer
Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Agro

Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Coöperatie Abiant en Terra ondertekenden dinsdag 21 mei het Manifest AgroWijs bij Terra MBO Groningen. In het manifest spreken beide partijen met elkaar af, dat ze samen activiteiten initiëren en uitvoeren om de studenten van Terra zo goed mogelijk te begeleiden van studie naar duurzaam werk en/of ondernemerschap in de agrarische sector in Noord-Nederland.
Lees meer
Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

De arbeidsmarkt in Nederland blijft in het vierde kwartaal van 2023 gespannen, met een gelijk aantal werklozen en vacatures ten opzichte van het derde kwartaal. Volgens gegevens van het CBS groeide het aantal banen in verschillende sectoren, vooral in handel, vervoer en horeca. Opmerkelijk is ook de toename van 15- en 16-jarigen met betaald werk, vooral onder scholieren met bijbanen. Daarentegen presteren Nederlandse vacatureteksten ondermaats, met een gemiddeld rapportcijfer van 4,2. Ook zijn er verschuivingen in de arbeidsparticipatie, met een afname van het aantal voltijdbanen en een stijging van deeltijdwerk, vooral bij mannen. Ondanks deze trends blijft Nederland bovengemiddeld actief op de arbeidsmarkt binnen de EU.
Lees meer