Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Preventief Medisch Onderzoek

  • 22 maart 2023
  • Duurzaam uitzenden
  • Brigitte Gijzen

Gezond en fit zijn dat wil iedereen. Je zit lekkerder in je vel, waardoor je thuis en op je werk genoeg energie hebt om te doen wat je wilt of moet doen. Abiant heeft, als onderdeel van het MVO-beleid, aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Aandacht voor vitaliteit en in dit geval voor het hebben van een gezonde leefstijl. Een gezond lijf en een gezonde geest zijn nodig om met plezier aan het werk te zijn en te blijven. We stimuleren onze medewerkers waar dat mogelijk is.

Preventief Medisch Onderzoek

Inzet Preventief Medisch Onderzoek

Vanuit ditzelfde MVO-beleid stellen we ons als doel om eenmaal per drie jaar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden aan onze medewerkers.

Wat houdt een PMO precies in?

Een PMO geeft inzicht in de gezondheid van onze medewerkers. Het doel van het PMO is om zowel tot persoonlijke ondersteuning van de medewerkers te komen, als de organisatie van informatie te voorzien om het gezondheidsbeleid in te vullen. We zijn dit jaar van start gegaan met het aanbieden van een PMO aan onze medewerkers. De daadwerkelijke uitvoering heeft het onderzoeksbureau Bewegen Werkt (bewegenwerkt.nl) voor ons gedaan. Het PMO bestond uit de volgende onderdelen: online vragenlijst, health check en rapportage.

Online vragenlijst

Iedere medewerker heeft per mail een uitnodiging gekregen om online vragenlijsten in te vullen. De standaard vragenlijst gaat over werkvermogen, arbeidsomstandigheden, leefstijl en BMI. Daarnaast heeft iedereen nog twee aanvullende vragensets ontvangen over emotionele werkbelasting en werktevredenheid. Na het invullen van de vragenlijsten heeft de deelnemer direct een persoonlijk rapport ontvangen.

Health check

De health check bestaat uit fysieke testen die inzicht geven in gezondheidsrisico’s. Dit zijn gezondheidsrisico’s die onder invloed staan van leefstijl. Door de leefstijl aan te passen zijn medewerkers in staat om deze risico’s te verkleinen, met vitaliteit als resultaat.

Deze health check bestaat uit de volgende testen en metingen:

  • lengte-, gewicht-, BMI- en taillemeting
  • bloeddrukmeting
  • bloedwaarden op cholesterol en glucose
  • gehoortest
  • knijpkrachttest
  • arm-/schouderkrachttest

Eén van de twee vitaliteitscoaches van Bewegen Werkt heeft aansluitend de resultaten van deze health check en de uitkomst van de ingevulde vragenlijsten met de deelnemer besproken.

Rapportage

Na het onderzoek volgt een groepsrapportage met conclusies en een advies op maat voor Abiant als werkgever. De resultaten zijn uiteraard niet te herleiden naar de individuele deelnemers. Dit is een groepsrapportage met gemiddelde scores en verdelingen van scores die voortvloeien uit de ingevulde vragenlijsten en de deelnames aan de health check.

Als vervolg op het onderzoek, gebaseerd op de rapportage en het advies van Bewegen Werkt, kunnen we activiteiten organiseren gericht op het verbeteren van de vitaliteit van de medewerkers en hun arbeidsomstandigheden.

Over de auteur

Brigitte Gijzen

Hr-adviseur en kwaliteitscoördinator

Brigitte Gijzen werkt sinds 2002 als hr-adviseur en kwaliteitscoördinator bij Abiant. Zij schrijft onder andere artikelen over veiligheid voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Agro

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Daphne Verbeij, commercieel medewerker agrarisch in Spijk en Bedum, en Eliza Noordam, commercieel medewerker binnendienst in Bedum, beide werkzaam voor Abiant, zijn begonnen met het geven van gastlessen op mbo-scholen in Emmen, Meppel, en Groningen. Beide hebben affiniteit met de agrarische sector en het onderwijs. Tijdens deze lessen geven Daphne en Eliza de studenten informatie over communicatie, soorten dienstverbanden, solliciteren en ondernemersvaardigheden. Martina Kremer, betrokken bij dit project als manager Leren en Werken, benadrukt dat dit pas het begin is van een ambitieus project. Er liggen veel plannen en ideeën en de doelen zijn duidelijk.
Lees meer
Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Agro

Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Medewerkers van het Rundveepedicurecentrum hebben op 14 november 2023 als eerste groep klauwverzorgers een cursus gevolgd van het register van mobiliteitsscoorders (RoMS). Het RoMS is een internationale instantie die het gebruik van gestandaardiseerde, onafhankelijke mobiliteitsscores aanmoedigt om de klauwgezondheid van koeien te waarborgen. Na het succesvol afronden van de cursus worden de klauwverzorgers opgenomen in het RoMS-register van erkende scoorders.
Lees meer
Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Agro

Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Op 22 maart 2024 wordt de jaarlijkse collegadag van de Vereniging voor Rundvee Pedicure (VVRP) georganiseerd door Abiant en het Rundveepedicurecentrum (RPC). Een aantal van onze collega’s zijn daarom achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen om een inspirerende dag te organiseren voor onze eigen en collega- klauwbekappers. De dag is naast een inspiratiemoment om the best practices van elkaar te leren gelijk een mooi moment om gelijkgestemden te ontmoeten.
Lees meer
Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Agro

Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Doorgrond.nl en Coöperatie Abiant werken samen aan de ontwikkeling van een selectierobot voor aardappelen. Het doel van deze Groningse samenwerking is om de pootgoedteelt naar een nog hoger niveau te tillen en zo nog hogere klasses pootgoed te kunnen afleveren. De te ontwikkelen robot gaat de zieke aardappelen herkennen op basis van kunstmatige intelligentie en camera’s.
Lees meer
Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

Onderzoek

Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

In oktober 2020 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder onze actieve uitzendmedewerkers. De vragen van de online-enquête waren verdeeld over de onderwerpen: werkzaamheden, omgang met vestigingsmedewerkers, werkwijze Abiant, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.
Lees meer
Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Duurzaam uitzenden

Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Sinds kort is Abiant opgenomen in het Register voor Leerwerkintermediair en mogen we ons erkend en gecertificeerd Leerwerkintermediair noemen. Dit is een keurmerk dat wordt uitgegeven door DOORZAAM. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit van de beroepsbegeleidende leerwegtrajecten (bbl-trajecten), zoals het opstellen en opvolgen van een mentorovereenkomst voor bbl-leerlingen.
Lees meer