Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Samenwerking met Doorzaam

  • 16 maart 2023
  • Duurzaam uitzenden
  • Sanne Heitkamp

In 2022 heeft Abiant plannen gemaakt voor twee thema's in ons MVO-beleid, namelijk schuldhulpverlening en laaggeletterdheid. De hulp die we op deze vlakken aan onze flexmedewerkers bieden, is concreet en komt hun duurzame inzetbaarheid ten goede. We werken hierbij samen met Doorzaam. Doorzaam wordt gefinancierd vanuit de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) en daarmee gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-cao en de NBBU-cao. We werkten al samen met Doorzaam op het gebied van scholingsvouchers en nu breiden we de samenwerking dus uit naar schuldhulpverlening en laaggeletterdheid.

Samenwerking met Doorzaam

Laaggeletterdheid

Wist je dat ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland de taal onvoldoende beheersen om goed en veilig te kunnen werken? Een opleiding Nederlands kan hierin veel betekenen. Een betere beheersing van onze taal zorgt voor betere communicatie op het werk en geeft iemand bovendien vertrouwen. Dat vertrouwen is vanzelfsprekend niet alleen nuttig op het werk, maar ook in de privésfeer. Bovendien bevordert het brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Op het gebied van laaggeletterdheid werkt Doorzaam met het Nederlands Taalbudget. De maximale tegemoetkoming in de opleidingskosten van een flexmedewerker is € 1.500. Aan het toekennen van dit budget zijn enkele voorwaarden verbonden. Ten eerste moet de flexmedewerker een fase A of B contract hebben. Ten tweede is het (beter) leren beheersen van de Nederlandse taal nodig om zijn of haar werk te kunnen doen.

Budgetcoaching

Uitzendmedewerkers worden per week betaald en dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Cijfers wijzen uit dat de meer kwetsbare groepen werkenden (jongeren, uitzendmedewerkers en zelfstandigen) meer moeite hebben om rond te komen en niet lang zonder inkomen kunnen. Geldproblemen en de daarmee gepaard gaande stress liggen op de loer. Het is belangrijk deze problemen tijdig te bespreken en hulp aan te reiken. Doorzaam werkt samen met twee partijen die budgetcoaches in heel Nederland hebben. Mensen die budgetcoaching ontvangen, voelen zich na afloop beter over hun financiële situatie. Dit heeft een positief effect op de werk- en privésituatie.

Meer weten? Neem contact op met een van onze Abiant-vestigingen: abiant.nl/contact

Over de auteur

Sanne Heitkamp

Contentmarketeer

Sanne Heitkamp werkte van 2022 tot en met 2024 als contentmarketeer bij Abiant. Zij schreef onder andere artikelen voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Agrarische stageplek nodig? Abiant regelt het!

Agro

Agrarische stageplek nodig? Abiant regelt het!

Abiant biedt studenten stage- en werkervaringsplekken op agrarische bedrijven in Groningen en Drenthe. Zo krijgen de studenten meer praktische ervaring en inzicht in de agrarische sector. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van vaardigheden, die ze in de klas niet leren.
Lees meer
Agro Seminar: Robotisering en circulaire landbouw

Agro

Agro Seminar: Robotisering en circulaire landbouw

Op donderdag 15, 22 en 29 februari hebben we gezamenlijk met AB Vakwerk seminars georganiseerd over de landbouwtoekomst op drie unieke locaties in Groningen, Friesland en Noord-Holland.
Lees meer
Partnerovereenkomst Abiant en GrAJK verlengd met drie jaar

Agro

Partnerovereenkomst Abiant en GrAJK verlengd met drie jaar

Op maandag 11 maart werd de algemene ledenvergadering van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) georganiseerd op het hoofdkantoor van Abiant in Groningen. Tijdens de ALV is het afgelopen GrAJK-jaar doorgenomen, een kijkje genomen in de financiën en traden er bestuursleden af en aan. Daarnaast is de partnerovereenkomst tussen Abiant en GrAJK verlengd voor een periode van drie jaar.
Lees meer
Op excursie naar Midwolder Bouwten

Agro

Op excursie naar Midwolder Bouwten

Op 30 mei hebben de Ledenraad, de Raad van Commissarissen en de directie van Coöperatie Abiant een excursie gehad bij de Midwolder Bouwten. Dit is een project waarin Stichting Het Groninger Landschap 60 ha landbouwgrond ter beschikking stelt voor natuur inclusieve landbouw.
Lees meer
Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Agro

Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Coöperatie Abiant en Terra ondertekenden dinsdag 21 mei het Manifest AgroWijs bij Terra MBO Groningen. In het manifest spreken beide partijen met elkaar af, dat ze samen activiteiten initiëren en uitvoeren om de studenten van Terra zo goed mogelijk te begeleiden van studie naar duurzaam werk en/of ondernemerschap in de agrarische sector in Noord-Nederland.
Lees meer
Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

De arbeidsmarkt in Nederland blijft in het vierde kwartaal van 2023 gespannen, met een gelijk aantal werklozen en vacatures ten opzichte van het derde kwartaal. Volgens gegevens van het CBS groeide het aantal banen in verschillende sectoren, vooral in handel, vervoer en horeca. Opmerkelijk is ook de toename van 15- en 16-jarigen met betaald werk, vooral onder scholieren met bijbanen. Daarentegen presteren Nederlandse vacatureteksten ondermaats, met een gemiddeld rapportcijfer van 4,2. Ook zijn er verschuivingen in de arbeidsparticipatie, met een afname van het aantal voltijdbanen en een stijging van deeltijdwerk, vooral bij mannen. Ondanks deze trends blijft Nederland bovengemiddeld actief op de arbeidsmarkt binnen de EU.
Lees meer