Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Samenwerking met Doorzaam

  • 16 maart 2023
  • Duurzaam uitzenden
  • Sanne Heitkamp

In 2022 heeft Abiant plannen gemaakt voor twee thema's in ons MVO-beleid, namelijk schuldhulpverlening en laaggeletterdheid. De hulp die we op deze vlakken aan onze flexmedewerkers bieden, is concreet en komt hun duurzame inzetbaarheid ten goede. We werken hierbij samen met Doorzaam. Doorzaam wordt gefinancierd vanuit de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) en daarmee gedragen door de sociale partners betrokken bij de ABU-cao en de NBBU-cao. We werkten al samen met Doorzaam op het gebied van scholingsvouchers en nu breiden we de samenwerking dus uit naar schuldhulpverlening en laaggeletterdheid.

Samenwerking met Doorzaam

Laaggeletterdheid

Wist je dat ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland de taal onvoldoende beheersen om goed en veilig te kunnen werken? Een opleiding Nederlands kan hierin veel betekenen. Een betere beheersing van onze taal zorgt voor betere communicatie op het werk en geeft iemand bovendien vertrouwen. Dat vertrouwen is vanzelfsprekend niet alleen nuttig op het werk, maar ook in de privésfeer. Bovendien bevordert het brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Op het gebied van laaggeletterdheid werkt Doorzaam met het Nederlands Taalbudget. De maximale tegemoetkoming in de opleidingskosten van een flexmedewerker is € 1.500. Aan het toekennen van dit budget zijn enkele voorwaarden verbonden. Ten eerste moet de flexmedewerker een fase A of B contract hebben. Ten tweede is het (beter) leren beheersen van de Nederlandse taal nodig om zijn of haar werk te kunnen doen.

Budgetcoaching

Uitzendmedewerkers worden per week betaald en dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Cijfers wijzen uit dat de meer kwetsbare groepen werkenden (jongeren, uitzendmedewerkers en zelfstandigen) meer moeite hebben om rond te komen en niet lang zonder inkomen kunnen. Geldproblemen en de daarmee gepaard gaande stress liggen op de loer. Het is belangrijk deze problemen tijdig te bespreken en hulp aan te reiken. Doorzaam werkt samen met twee partijen die budgetcoaches in heel Nederland hebben. Mensen die budgetcoaching ontvangen, voelen zich na afloop beter over hun financiële situatie. Dit heeft een positief effect op de werk- en privésituatie.

Meer weten? Neem contact op met een van onze Abiant-vestigingen: abiant.nl/contact

Over de auteur

Sanne Heitkamp

Contentmarketeer

Sanne Heitkamp werkt sinds 2022 als contentmarketeer bij Abiant. Zij schrijft onder andere artikelen voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Agro

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Daphne Verbeij, commercieel medewerker agrarisch in Spijk en Bedum, en Eliza Noordam, commercieel medewerker binnendienst in Bedum, beide werkzaam voor Abiant, zijn begonnen met het geven van gastlessen op mbo-scholen in Emmen, Meppel, en Groningen. Beide hebben affiniteit met de agrarische sector en het onderwijs. Tijdens deze lessen geven Daphne en Eliza de studenten informatie over communicatie, soorten dienstverbanden, solliciteren en ondernemersvaardigheden. Martina Kremer, betrokken bij dit project als manager Leren en Werken, benadrukt dat dit pas het begin is van een ambitieus project. Er liggen veel plannen en ideeën en de doelen zijn duidelijk.
Lees meer
Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Agro

Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Medewerkers van het Rundveepedicurecentrum hebben op 14 november 2023 als eerste groep klauwverzorgers een cursus gevolgd van het register van mobiliteitsscoorders (RoMS). Het RoMS is een internationale instantie die het gebruik van gestandaardiseerde, onafhankelijke mobiliteitsscores aanmoedigt om de klauwgezondheid van koeien te waarborgen. Na het succesvol afronden van de cursus worden de klauwverzorgers opgenomen in het RoMS-register van erkende scoorders.
Lees meer
Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Agro

Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Op 22 maart 2024 wordt de jaarlijkse collegadag van de Vereniging voor Rundvee Pedicure (VVRP) georganiseerd door Abiant en het Rundveepedicurecentrum (RPC). Een aantal van onze collega’s zijn daarom achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen om een inspirerende dag te organiseren voor onze eigen en collega- klauwbekappers. De dag is naast een inspiratiemoment om the best practices van elkaar te leren gelijk een mooi moment om gelijkgestemden te ontmoeten.
Lees meer
Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Agro

Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Doorgrond.nl en Coöperatie Abiant werken samen aan de ontwikkeling van een selectierobot voor aardappelen. Het doel van deze Groningse samenwerking is om de pootgoedteelt naar een nog hoger niveau te tillen en zo nog hogere klasses pootgoed te kunnen afleveren. De te ontwikkelen robot gaat de zieke aardappelen herkennen op basis van kunstmatige intelligentie en camera’s.
Lees meer
Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

Onderzoek

Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

In oktober 2020 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder onze actieve uitzendmedewerkers. De vragen van de online-enquête waren verdeeld over de onderwerpen: werkzaamheden, omgang met vestigingsmedewerkers, werkwijze Abiant, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.
Lees meer
Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Duurzaam uitzenden

Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Sinds kort is Abiant opgenomen in het Register voor Leerwerkintermediair en mogen we ons erkend en gecertificeerd Leerwerkintermediair noemen. Dit is een keurmerk dat wordt uitgegeven door DOORZAAM. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit van de beroepsbegeleidende leerwegtrajecten (bbl-trajecten), zoals het opstellen en opvolgen van een mentorovereenkomst voor bbl-leerlingen.
Lees meer