Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Verduurzaming drukwerk en wagenpark

  • 14 maart 2023
  • Duurzaam uitzenden
  • Sanne Heitkamp

Wanneer we als Abiant willen voldoen aan ons MVO-beleid, moeten we het verduurzamen van ons drukwerk serieus nemen. Door te kiezen voor duurzame materialen en processen, kunnen we onze impact op het milieu verminderen en onze reputatie als milieubewuste organisatie versterken. We hebben bijvoorbeeld gekozen voor papier dat is gemaakt van gerecycled materiaal. Daarnaast hebben we ook gekeken naar het gebruik van ecovriendelijke inkten en coatings en energiezuinige printers.

Verduurzaming drukwerk en wagenpark

Niet alleen De Abianter is onder handen genomen, maar ook onze visitekaartjes, brochures en ansichtkaarten. Het verminderen van het gebruik van papieren communicatie is ook een belangrijke stap. We kunnen bijvoorbeeld digitale alternatieven overwegen, zoals e-mail of digitale nieuwsbrieven, en slimme ontwerpen gebruiken die minder papier verbruiken.

Naast het verduurzamen van ons drukwerk nemen we ook het verduurzamen van ons wagenpark serieus. Het wagenpark is vaak een belangrijke bron van CO2 -neutraal en luchtverontreiniging, wat kan leiden tot schadelijke gevolgen voor milieu en de gezondheid. We vervangen bijvoorbeeld benzine- en dieselauto's door elektrische of hybride voertuigen, en we stimuleren medewerkers om zuiniger te rijden en onnodige ritten te verminderen.

Door het verduurzamen van ons drukwerk en ons wagenpark kunnen we niet alleen bijdragen aan een beter milieu en een gezondere leefomgeving, maar kunnen we ook besparen op brandstof- en ondershoudskosten. Bovendien versterken we ons imago als milieubewuste organisatie door te communiceren over de genomen maatregelen en duurzame keuzes die we maken. We laten hiermee zien dat we ons actief inzetten voor een duurzame toekomst en ons MVO-beleid serieus nemen.

Over de auteur

Sanne Heitkamp

Contentmarketeer

Sanne Heitkamp werkte van 2022 tot en met 2024 als contentmarketeer bij Abiant. Zij schreef onder andere artikelen voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Agrarische stageplek nodig? Abiant regelt het!

Agro

Agrarische stageplek nodig? Abiant regelt het!

Abiant biedt studenten stage- en werkervaringsplekken op agrarische bedrijven in Groningen en Drenthe. Zo krijgen de studenten meer praktische ervaring en inzicht in de agrarische sector. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van vaardigheden, die ze in de klas niet leren.
Lees meer
Agro Seminar: Robotisering en circulaire landbouw

Agro

Agro Seminar: Robotisering en circulaire landbouw

Op donderdag 15, 22 en 29 februari hebben we gezamenlijk met AB Vakwerk seminars georganiseerd over de landbouwtoekomst op drie unieke locaties in Groningen, Friesland en Noord-Holland.
Lees meer
Partnerovereenkomst Abiant en GrAJK verlengd met drie jaar

Agro

Partnerovereenkomst Abiant en GrAJK verlengd met drie jaar

Op maandag 11 maart werd de algemene ledenvergadering van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) georganiseerd op het hoofdkantoor van Abiant in Groningen. Tijdens de ALV is het afgelopen GrAJK-jaar doorgenomen, een kijkje genomen in de financiën en traden er bestuursleden af en aan. Daarnaast is de partnerovereenkomst tussen Abiant en GrAJK verlengd voor een periode van drie jaar.
Lees meer
Op excursie naar Midwolder Bouwten

Agro

Op excursie naar Midwolder Bouwten

Op 30 mei hebben de Ledenraad, de Raad van Commissarissen en de directie van Coöperatie Abiant een excursie gehad bij de Midwolder Bouwten. Dit is een project waarin Stichting Het Groninger Landschap 60 ha landbouwgrond ter beschikking stelt voor natuur inclusieve landbouw.
Lees meer
Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Agro

Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Coöperatie Abiant en Terra ondertekenden dinsdag 21 mei het Manifest AgroWijs bij Terra MBO Groningen. In het manifest spreken beide partijen met elkaar af, dat ze samen activiteiten initiëren en uitvoeren om de studenten van Terra zo goed mogelijk te begeleiden van studie naar duurzaam werk en/of ondernemerschap in de agrarische sector in Noord-Nederland.
Lees meer
Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

De arbeidsmarkt in Nederland blijft in het vierde kwartaal van 2023 gespannen, met een gelijk aantal werklozen en vacatures ten opzichte van het derde kwartaal. Volgens gegevens van het CBS groeide het aantal banen in verschillende sectoren, vooral in handel, vervoer en horeca. Opmerkelijk is ook de toename van 15- en 16-jarigen met betaald werk, vooral onder scholieren met bijbanen. Daarentegen presteren Nederlandse vacatureteksten ondermaats, met een gemiddeld rapportcijfer van 4,2. Ook zijn er verschuivingen in de arbeidsparticipatie, met een afname van het aantal voltijdbanen en een stijging van deeltijdwerk, vooral bij mannen. Ondanks deze trends blijft Nederland bovengemiddeld actief op de arbeidsmarkt binnen de EU.
Lees meer