Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

  • Evenementen
  • Abiant en AB Vakwerk nemen leden gezamenlijk mee in de landbouwtoekomst

Abiant en AB Vakwerk nemen leden gezamenlijk mee in de landbouwtoekomst

  • 10 oktober 2023
  • Evenementen
  • Marja Dijkstra

Abiant en AB Vakwerk organiseren op 15, 22 en 29 februari 2024 gezamenlijk drie seminars voor hun coöperatieleden. Deze seminars richten zich op robotisering en circulaire landbouw. De robotisering van de Nederlandse landbouw is het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen. Dit levert vele nieuwe mogelijkheden en verbeteringen op. Daarom slaan beide agrarische coöperaties de handen ineen om gezamenlijk een seminar over de landbouwtoekomst te organiseren.

Abiant en AB Vakwerk nemen leden gezamenlijk mee in de landbouwtoekomst

Inspiratie voor de toekomst

Tijdens het seminar geven sprekers Corné Rispens (oprichter en eigenaar van Ducksize) en Ron Houweling (manager technisch beleid en innovatie van Fedecom) inzicht in het aanbod en de laatste nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van landbouwrobots. Met daarbij extra aandacht voor de verandering in landbouw-werkzaamheden: Wat kunnen de robots oplossen? Maar ook, wat zijn de nieuwe werkzaamheden om voor de robot te zorgen?

In Groningen neemt Tjeerd Jongsma, directeur van het programma Fascinating, de leden aansluitend mee in de visie achter het innovatieprogramma: “De landbouw van de toekomst produceert hoogwaardige, voedingsrijke gewassen, is duurzaam en circulair, verbouwt op een gezonde bodem en draagt bij aan het verdienvermogen van agrariërs.” Om dit allemaal waar te maken, pakt Fascinating innovaties op die op kleinere schaal al in de praktijk werken en tilt deze naar een ongekende schaalgrootte.

In Friesland en Noord-Holland gaat Pieter van der Valk, oprichter Agricycling, aansluitend dieper in op de ambitie van Agricycling: “We willen er collectief voor zorgen, dat we een positie afdwingen waarin we via landbouwgrond reststromen écht gaan recyclen tot een nieuwe grondstof als graan, aardappelen, melk en vlees.” Van der Valk vertelt hoe de boer zelf de hoofdrol kan nemen in de transitie naar een circulaire economie en hoe dat ook economisch voordeel geeft.

De seminars vinden op 15 februari in Friesland, 22 februari in Groningen en 29 februari in Noord-Holland plaats én zijn exclusief en gratis toegankelijk voor de leden van Coöperatie Abiant en AB Vakwerk.

Samen komen we verder

Voor het eerst sinds de oprichting van beide coöperaties wordt er een gezamenlijk seminar gegeven. ‘Onze coöperatieleden staan voor dezelfde uitdagingen. Door samen op te trekken, kunnen we een groot deel van de agrarische ondernemers in Noord-Nederland informeren en inspireren’, aldus Albert Jan Jongsma, algemeen directeur van Abiant. ‘Beide coöperaties zijn ruim 60 jaar geleden opgericht voor de Agrarische Bedrijfsverzorging. In de huidige wereld van werk is veel aan de hand door toedoen van de politiek, door demografische ontwikkelingen en zeker ook door technologie. We hebben veel te doen om boerenbedrijven actief te blijven ondersteunen. Samen hoeven we ‘het wiel’ niet twee keer uit te vinden‘, vult Marco Meijer, algemeen directeur van AB Vakwerk aan.

Over de auteur

Marja Dijkstra

B2B-marketeer

Marja Dijkstra werkt sinds 2007 als B2B-marketeer bij Abiant. Zij schrijft onder andere artikelen voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Agrarische stageplek nodig? Abiant regelt het!

Agro

Agrarische stageplek nodig? Abiant regelt het!

Abiant biedt studenten stage- en werkervaringsplekken op agrarische bedrijven in Groningen en Drenthe. Zo krijgen de studenten meer praktische ervaring en inzicht in de agrarische sector. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van vaardigheden, die ze in de klas niet leren.
Lees meer
Agro Seminar: Robotisering en circulaire landbouw

Agro

Agro Seminar: Robotisering en circulaire landbouw

Op donderdag 15, 22 en 29 februari hebben we gezamenlijk met AB Vakwerk seminars georganiseerd over de landbouwtoekomst op drie unieke locaties in Groningen, Friesland en Noord-Holland.
Lees meer
Partnerovereenkomst Abiant en GrAJK verlengd met drie jaar

Agro

Partnerovereenkomst Abiant en GrAJK verlengd met drie jaar

Op maandag 11 maart werd de algemene ledenvergadering van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) georganiseerd op het hoofdkantoor van Abiant in Groningen. Tijdens de ALV is het afgelopen GrAJK-jaar doorgenomen, een kijkje genomen in de financiën en traden er bestuursleden af en aan. Daarnaast is de partnerovereenkomst tussen Abiant en GrAJK verlengd voor een periode van drie jaar.
Lees meer
Op excursie naar Midwolder Bouwten

Agro

Op excursie naar Midwolder Bouwten

Op 30 mei hebben de Ledenraad, de Raad van Commissarissen en de directie van Coöperatie Abiant een excursie gehad bij de Midwolder Bouwten. Dit is een project waarin Stichting Het Groninger Landschap 60 ha landbouwgrond ter beschikking stelt voor natuur inclusieve landbouw.
Lees meer
Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Agro

Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Coöperatie Abiant en Terra ondertekenden dinsdag 21 mei het Manifest AgroWijs bij Terra MBO Groningen. In het manifest spreken beide partijen met elkaar af, dat ze samen activiteiten initiëren en uitvoeren om de studenten van Terra zo goed mogelijk te begeleiden van studie naar duurzaam werk en/of ondernemerschap in de agrarische sector in Noord-Nederland.
Lees meer
Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

De arbeidsmarkt in Nederland blijft in het vierde kwartaal van 2023 gespannen, met een gelijk aantal werklozen en vacatures ten opzichte van het derde kwartaal. Volgens gegevens van het CBS groeide het aantal banen in verschillende sectoren, vooral in handel, vervoer en horeca. Opmerkelijk is ook de toename van 15- en 16-jarigen met betaald werk, vooral onder scholieren met bijbanen. Daarentegen presteren Nederlandse vacatureteksten ondermaats, met een gemiddeld rapportcijfer van 4,2. Ook zijn er verschuivingen in de arbeidsparticipatie, met een afname van het aantal voltijdbanen en een stijging van deeltijdwerk, vooral bij mannen. Ondanks deze trends blijft Nederland bovengemiddeld actief op de arbeidsmarkt binnen de EU.
Lees meer