Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

  • Onderzoek
  • Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

  • 26 november 2020
  • Onderzoek
  • Ingrid Buwalda

In oktober 2020 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder onze actieve uitzendmedewerkers. De vragen van de online-enquête waren verdeeld over de onderwerpen: werkzaamheden, omgang met vestigingsmedewerkers, werkwijze Abiant, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.

Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

Beoordeling Abiant door uitzendmedewerkers

Tweehonderdzestig respondenten hebben Abiant positief beoordeeld met een 7,7. Bijna 79% van de uitzendmedewerkers is in algemene zin tevreden tot heel tevreden over Abiant.

“We zijn content met deze ruime voldoende. Het geeft ruimte tot verbetering en tegelijkertijd doen we zaken ook al goed. Over de omgang met de vestigingsmedewerkers is 80,9% van de uitzendmedewerkers tevreden tot heel tevreden en geven ons hiervoor een 8. Onze kernwaarden: betrokken, oprecht en daadkrachtig komen hier heel mooi naar voren,“ geeft Metske Kloppenburg, directeur Abiant NL, aan.

Kansen

Uitzendmedewerkers vinden over het algemeen dat ze passend werk hebben met een daarbij behorende beloning. Dat is goed om te horen, dat is de hoofdtaak van onze organisatie, de juiste persoon op de juiste plek. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste deelnemers vinden dat er voldoende contactmomenten zijn, echter 7,8% is het daar niet mee eens. Het houden van een voortgangsgesprek wordt wel eens gemist, evenals de doorgroei- of scholingsmogelijkheden binnen Abiant, de verhouding is 50/50. Daar liggen kansen voor Abiant.

Van goed naar beter

Over de kansen zegt Metske Kloppenburg: “De inzichten en de feedback die Abiant uit het onderzoek heeft verkregen bieden kansen waarmee we als directie aan de slag kunnen.
De verbeterpunten die naar voren zijn gebracht zoals: meer scholings- en doorgroeimogelijkheden, contactmomenten en het regelmatiger houden van voortgangsgesprekken sluiten goed aan op ons aan te scherpen personeelsbeleid. Met dit vernieuwde beleid sluiten we nog meer, dan dat we nu we al doen, aan op de naar voren gebrachte verbeterpunten om te groeien van goed naar beter."

Over de kansen vervolgt Metske Kloppenburg: "Een voortgangs-/functioneringsgesprek met de medewerkers zal regelmatiger worden gehouden. De nadruk komt dan meer te liggen op flexibiliteit en ontwikkeling van de medewerker met oog voor de persoonlijke wensen en ambities. We zullen in voortgangsgesprekken gaan werken met een vaste indeling waar dan naast noodzakelijk scholing concreter en meer gericht aandacht is voor scholing gericht op verbetering, verrijking of verandering van de functie. Hierdoor zullen medewerkers flexibeler kunnen worden ingezet of doorgroeien in hun eigen of andere functie."

Tot slot zegt Metske Kloppenburg over de kansen: "Door dit duurzame en leeftijdsbewuste personeelsbeleid goed en preventief in te zetten en de uitvoering te blijven monitoren, verwacht ik dat dit positief zal bijdragen aan de aangedragen verbeterpunten en de algemene tevredenheid van onze uitzendmedewerkers.”

Over de auteur

Ingrid Buwalda

Pr & communicatiemedewerker

Ingrid was van 2006 tot en met 2021 werkzaam voor Abiant. Zij schreef onder andere artikelen voor abiant.nl en ons bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Agro

Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Coöperatie Abiant en Terra ondertekenden dinsdag 21 mei het Manifest AgroWijs bij Terra MBO Groningen. In het manifest spreken beide partijen met elkaar af, dat ze samen activiteiten initiëren en uitvoeren om de studenten van Terra zo goed mogelijk te begeleiden van studie naar duurzaam werk en/of ondernemerschap in de agrarische sector in Noord-Nederland.
Lees meer
Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

De arbeidsmarkt in Nederland blijft in het vierde kwartaal van 2023 gespannen, met een gelijk aantal werklozen en vacatures ten opzichte van het derde kwartaal. Volgens gegevens van het CBS groeide het aantal banen in verschillende sectoren, vooral in handel, vervoer en horeca. Opmerkelijk is ook de toename van 15- en 16-jarigen met betaald werk, vooral onder scholieren met bijbanen. Daarentegen presteren Nederlandse vacatureteksten ondermaats, met een gemiddeld rapportcijfer van 4,2. Ook zijn er verschuivingen in de arbeidsparticipatie, met een afname van het aantal voltijdbanen en een stijging van deeltijdwerk, vooral bij mannen. Ondanks deze trends blijft Nederland bovengemiddeld actief op de arbeidsmarkt binnen de EU.
Lees meer
Even voorstellen... Onze nieuwe salesmanagers Fokje Brouwer en Marleen Venhuizen

Algemeen

Even voorstellen... Onze nieuwe salesmanagers Fokje Brouwer en Marleen Venhuizen

Bij Abiant vinden we het belangrijk om voldoende tijd en aandacht te besteden aan onze bestaande en nieuwe klanten. Om dit proces in optimale banen te leiden hebben we sinds eind vorig jaar twee salesmanagers in dienst. Fokje Brouwer en Marleen Venhuizen vertellen meer over de waarde van samenwerking en hun eerste behaalde succes.
Lees meer
Een geslaagde collegadag voor rundveepedicures

Agro

Een geslaagde collegadag voor rundveepedicures

Op vrijdag 22 maart organiseerden Abiant en het Rundveepedicurecentrum de VVRP collegadag voor alle rundveepedicures in Nederland. Maar liefst 200 man reisde af naar Groningen voor een interessante dag vol met presentaties, bezoek aan sponsoren, een heerlijke lunch en diner en entertainment.
Lees meer
Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Agro

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Daphne Verbeij, commercieel medewerker agrarisch in Spijk en Bedum, en Eliza Noordam, commercieel medewerker binnendienst in Bedum, beide werkzaam voor Abiant, zijn begonnen met het geven van gastlessen op mbo-scholen in Emmen, Meppel, en Groningen. Beide hebben affiniteit met de agrarische sector en het onderwijs. Tijdens deze lessen geven Daphne en Eliza de studenten informatie over communicatie, soorten dienstverbanden, solliciteren en ondernemersvaardigheden. Martina Kremer, betrokken bij dit project als manager Leren en Werken, benadrukt dat dit pas het begin is van een ambitieus project. Er liggen veel plannen en ideeën en de doelen zijn duidelijk.
Lees meer
Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Agro

Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Medewerkers van het Rundveepedicurecentrum hebben op 14 november 2023 als eerste groep klauwverzorgers een cursus gevolgd van het register van mobiliteitsscoorders (RoMS). Het RoMS is een internationale instantie die het gebruik van gestandaardiseerde, onafhankelijke mobiliteitsscores aanmoedigt om de klauwgezondheid van koeien te waarborgen. Na het succesvol afronden van de cursus worden de klauwverzorgers opgenomen in het RoMS-register van erkende scoorders.
Lees meer