Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

  • Onderzoek
  • Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

  • 26 november 2020
  • Onderzoek
  • Ingrid Buwalda

In oktober 2020 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder onze actieve uitzendmedewerkers. De vragen van de online-enquête waren verdeeld over de onderwerpen: werkzaamheden, omgang met vestigingsmedewerkers, werkwijze Abiant, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.

Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

Beoordeling Abiant door uitzendmedewerkers

Tweehonderdzestig respondenten hebben Abiant positief beoordeeld met een 7,7. Bijna 79% van de uitzendmedewerkers is in algemene zin tevreden tot heel tevreden over Abiant.

“We zijn content met deze ruime voldoende. Het geeft ruimte tot verbetering en tegelijkertijd doen we zaken ook al goed. Over de omgang met de vestigingsmedewerkers is 80,9% van de uitzendmedewerkers tevreden tot heel tevreden en geven ons hiervoor een 8. Onze kernwaarden: betrokken, oprecht en daadkrachtig komen hier heel mooi naar voren,“ geeft Metske Kloppenburg, directeur Abiant NL, aan.

Kansen

Uitzendmedewerkers vinden over het algemeen dat ze passend werk hebben met een daarbij behorende beloning. Dat is goed om te horen, dat is de hoofdtaak van onze organisatie, de juiste persoon op de juiste plek. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste deelnemers vinden dat er voldoende contactmomenten zijn, echter 7,8% is het daar niet mee eens. Het houden van een voortgangsgesprek wordt wel eens gemist, evenals de doorgroei- of scholingsmogelijkheden binnen Abiant, de verhouding is 50/50. Daar liggen kansen voor Abiant.

Van goed naar beter

Over de kansen zegt Metske Kloppenburg: “De inzichten en de feedback die Abiant uit het onderzoek heeft verkregen bieden kansen waarmee we als directie aan de slag kunnen.
De verbeterpunten die naar voren zijn gebracht zoals: meer scholings- en doorgroeimogelijkheden, contactmomenten en het regelmatiger houden van voortgangsgesprekken sluiten goed aan op ons aan te scherpen personeelsbeleid. Met dit vernieuwde beleid sluiten we nog meer, dan dat we nu we al doen, aan op de naar voren gebrachte verbeterpunten om te groeien van goed naar beter."

Over de kansen vervolgt Metske Kloppenburg: "Een voortgangs-/functioneringsgesprek met de medewerkers zal regelmatiger worden gehouden. De nadruk komt dan meer te liggen op flexibiliteit en ontwikkeling van de medewerker met oog voor de persoonlijke wensen en ambities. We zullen in voortgangsgesprekken gaan werken met een vaste indeling waar dan naast noodzakelijk scholing concreter en meer gericht aandacht is voor scholing gericht op verbetering, verrijking of verandering van de functie. Hierdoor zullen medewerkers flexibeler kunnen worden ingezet of doorgroeien in hun eigen of andere functie."

Tot slot zegt Metske Kloppenburg over de kansen: "Door dit duurzame en leeftijdsbewuste personeelsbeleid goed en preventief in te zetten en de uitvoering te blijven monitoren, verwacht ik dat dit positief zal bijdragen aan de aangedragen verbeterpunten en de algemene tevredenheid van onze uitzendmedewerkers.”

Over de auteur

Ingrid Buwalda

Pr & communicatiemedewerker

Ingrid was van 2006 tot en met 2021 werkzaam voor Abiant. Zij schreef onder andere artikelen voor abiant.nl en ons bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Agro

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Daphne Verbeij, commercieel medewerker agrarisch in Spijk en Bedum, en Eliza Noordam, commercieel medewerker binnendienst in Bedum, beide werkzaam voor Abiant, zijn begonnen met het geven van gastlessen op mbo-scholen in Emmen, Meppel, en Groningen. Beide hebben affiniteit met de agrarische sector en het onderwijs. Tijdens deze lessen geven Daphne en Eliza de studenten informatie over communicatie, soorten dienstverbanden, solliciteren en ondernemersvaardigheden. Martina Kremer, betrokken bij dit project als manager Leren en Werken, benadrukt dat dit pas het begin is van een ambitieus project. Er liggen veel plannen en ideeën en de doelen zijn duidelijk.
Lees meer
Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Agro

Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Medewerkers van het Rundveepedicurecentrum hebben op 14 november 2023 als eerste groep klauwverzorgers een cursus gevolgd van het register van mobiliteitsscoorders (RoMS). Het RoMS is een internationale instantie die het gebruik van gestandaardiseerde, onafhankelijke mobiliteitsscores aanmoedigt om de klauwgezondheid van koeien te waarborgen. Na het succesvol afronden van de cursus worden de klauwverzorgers opgenomen in het RoMS-register van erkende scoorders.
Lees meer
Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Agro

Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Op 22 maart 2024 wordt de jaarlijkse collegadag van de Vereniging voor Rundvee Pedicure (VVRP) georganiseerd door Abiant en het Rundveepedicurecentrum (RPC). Een aantal van onze collega’s zijn daarom achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen om een inspirerende dag te organiseren voor onze eigen en collega- klauwbekappers. De dag is naast een inspiratiemoment om the best practices van elkaar te leren gelijk een mooi moment om gelijkgestemden te ontmoeten.
Lees meer
Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Agro

Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Doorgrond.nl en Coöperatie Abiant werken samen aan de ontwikkeling van een selectierobot voor aardappelen. Het doel van deze Groningse samenwerking is om de pootgoedteelt naar een nog hoger niveau te tillen en zo nog hogere klasses pootgoed te kunnen afleveren. De te ontwikkelen robot gaat de zieke aardappelen herkennen op basis van kunstmatige intelligentie en camera’s.
Lees meer
Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

Onderzoek

Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

In oktober 2020 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder onze actieve uitzendmedewerkers. De vragen van de online-enquête waren verdeeld over de onderwerpen: werkzaamheden, omgang met vestigingsmedewerkers, werkwijze Abiant, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.
Lees meer
Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Duurzaam uitzenden

Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Sinds kort is Abiant opgenomen in het Register voor Leerwerkintermediair en mogen we ons erkend en gecertificeerd Leerwerkintermediair noemen. Dit is een keurmerk dat wordt uitgegeven door DOORZAAM. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit van de beroepsbegeleidende leerwegtrajecten (bbl-trajecten), zoals het opstellen en opvolgen van een mentorovereenkomst voor bbl-leerlingen.
Lees meer