Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten

Abiant is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Als ABU-lid zetten we samen met andere uitzendwerkgevers de eerste betekenisvolle stappen om het SER-advies in de praktijk te brengen, zodat uitzendkrachten meer zekerheid krijgen. Dit betekent dat de CAO voor Uitzendkrachten per 1 januari 2022 op de volgende punten wordt aangepast:

Fase A wordt verkort van 78 naar 52 gewerkte weken
Daarbij geldt 2022 als overgangsjaar. Uitzendovereenkomsten die in 2021 worden afgesloten vallen tot en met 31 december 2022 nog onder de oude regel van 78 gewerkte weken. Alle uitzendovereenkomsten die vanaf 3 januari 2022 worden afgesloten vallen onder de nieuwe regels.

Fase B gaat terug van 4 naar 3 jaar
Daarbij geldt 2022 als overgangsjaar. Fase B-overeenkomsten die in 2021 worden afgesloten vallen tot en met 31 december 2022 nog onder de oude termijn van 4 jaar. Alle fase B-uitzendovereenkomsten die vanaf 3 januari 2022 worden afgesloten vallen onder de nieuwe termijn van 3 jaar. Het aantal mogelijke contracten in fase B blijft wel gelijk, dus het blijft mogelijk om 6 contracten voor bepaalde tijd af te sluiten.

De inlenersbeloning wordt uitgebreid met meerdere elementen
Met ingang van 2022 wordt de inlenersbeloning uitgebreid met eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen. Daarnaast krijgen uitzendkrachten recht op loon met terugwerkende kracht als eigen medewerkers daar recht op hebben.

Een betere pensioenregeling met een kortere wachttijd
Uitzendkrachten hebben met ingang van 1 januari 2022 een kortere wachttijd. In plaats van na 26 gewerkte weken bouwt een uitzendkracht in het vervolg na 8 gewerkte weken pensioen op via STIPP Pensioenfonds. Daarnaast komt er een bredere pensioengrondslag.