Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

26-11-2020 10:08
MTO Abiant 2020 - beoordeling algemene tevredenheid uitzendmedewerkers Abiant#.png

In oktober 2020 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder onze actieve uitzendmedewerkers. De vragen van de online-enquête waren verdeeld over de onderwerpen: werkzaamheden, omgang met vestigingsmedewerkers, werkwijze Abiant, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.

Beoordeling Abiant door uitzendmedewerkers
Tweehonderdzestig respondenten hebben Abiant positief beoordeeld met een 7,7. Bijna 79% van de uitzendmedewerkers is in algemene zin tevreden tot heel tevreden over Abiant.

“We zijn content met deze ruime voldoende. Het geeft ruimte tot verbetering en tegelijkertijd doen we zaken ook al goed. Over de omgang met de vestigingsmedewerkers is 80,9% van de uitzendmedewerkers tevreden tot heel tevreden en geven ons hiervoor een 8. Onze kernwaarden: betrokken, oprecht en daadkrachtig komen hier heel mooi naar voren,“ geeft Metske Kloppenburg, directeur Abiant NL, aan.

Kansen
Uitzendmedewerkers vinden over het algemeen dat ze passend werk hebben met een daarbij behorende beloning. Dat is goed om te horen, dat is de hoofdtaak van onze organisatie, de juiste persoon op de juiste plek. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste deelnemers vinden dat er voldoende contactmomenten zijn, echter 7,8% is het daar niet mee eens. Het houden van een voortgangsgesprek wordt wel eens gemist, evenals de doorgroei- of scholingsmogelijkheden binnen Abiant, de verhouding is 50/50. Daar liggen kansen voor Abiant.

Van goed naar beter
Over de kansen zegt Metske Kloppenburg: “De inzichten en de feedback die Abiant uit het onderzoek heeft verkregen bieden kansen waarmee we als directie aan de slag kunnen.
De verbeterpunten die naar voren zijn gebracht zoals: meer scholings- en doorgroeimogelijkheden, contactmomenten en het regelmatiger houden van voortgangsgesprekken sluiten goed aan op ons aan te scherpen personeelsbeleid. Met dit vernieuwde beleid sluiten we nog meer, dan dat we nu we al doen, aan op de naar voren gebrachte verbeterpunten om te groeien van goed naar beter."

Over de kansen vervolgt Metske Kloppenburg: "Een voortgangs-/functioneringsgesprek met de medewerkers zal regelmatiger worden gehouden. De nadruk komt dan meer te liggen op flexibiliteit en ontwikkeling van de medewerker met oog voor de persoonlijke wensen en ambities. We zullen in voortgangsgesprekken gaan werken met een vaste indeling waar dan naast noodzakelijk scholing concreter en meer gericht aandacht is voor scholing gericht op verbetering, verrijking of verandering van de functie. Hierdoor zullen medewerkers flexibeler kunnen worden ingezet of doorgroeien in hun eigen of andere functie."

Tot slot zegt Metske Kloppenburg over de kansen: "Door dit duurzame en leeftijdsbewuste personeelsbeleid goed en preventief in te zetten en de uitvoering te blijven monitoren, verwacht ik dat dit positief zal bijdragen aan de aangedragen verbeterpunten en de algemene tevredenheid van onze uitzendmedewerkers.”