Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Het laatste nieuws van Abiant

Resultaat 1 tot 3 van 3
Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

De arbeidsmarkt in Nederland blijft in het vierde kwartaal van 2023 gespannen, met een gelijk aantal werklozen en vacatures ten opzichte van het derde kwartaal. Volgens gegevens van het CBS groeide het aantal banen in verschillende sectoren, vooral in handel, vervoer en horeca. Opmerkelijk is ook de toename van 15- en 16-jarigen met betaald werk, vooral onder scholieren met bijbanen. Daarentegen presteren Nederlandse vacatureteksten ondermaats, met een gemiddeld rapportcijfer van 4,2. Ook zijn er verschuivingen in de arbeidsparticipatie, met een afname van het aantal voltijdbanen en een stijging van deeltijdwerk, vooral bij mannen. Ondanks deze trends blijft Nederland bovengemiddeld actief op de arbeidsmarkt binnen de EU.
Lees meer
Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (najaar 2023)

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (najaar 2023)

In de arbeidsmarkt zijn in 2022 opvallende verschuivingen opgetekend. Zo zagen we een sterke groei in het aantal jonge zelfstandige ondernemers, terwijl het eerste kwartaal van 2023 juist een economische krimp liet zien. Daarnaast waren er in 2022 recordaantallen vacatures, met name in bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Ook viel het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2023 lager uit dan het jaar ervoor. Deze ontwikkelingen werpen een interessant licht op de huidige stand van de Nederlandse arbeidsmarkt.
Lees meer
Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2023)

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2023)

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor nieuwe uitdagingen, aangezien werkgevers steeds vaker de arbeidsvoorwaarden en functie-eisen aanpassen om te voldoen aan de groeiende moeilijkheid om vacatures te vervullen. Dit wordt weerspiegeld in recent onderzoek door het UWV, waaruit blijkt dat bijna 60% van de vacatures in 2022 als moeilijk vervulbaar werd beschouwd. Als reactie hierop passen werkgevers niet alleen salarissen aan, maar ook flexibele werktijden en thuiswerkopties. Bovendien wijzigen zij steeds vaker functie-eisen. Deze aanpassingen weerspiegelen de voortdurende uitdagingen op de arbeidsmarkt.
Lees meer