Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

  • Arbeidsmarkt
  • Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2023)

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2023)

  • 22 maart 2023
  • Arbeidsmarkt
  • Marja Dijkstra

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor nieuwe uitdagingen, aangezien werkgevers steeds vaker de arbeidsvoorwaarden en functie-eisen aanpassen om te voldoen aan de groeiende moeilijkheid om vacatures te vervullen. Dit wordt weerspiegeld in recent onderzoek door het UWV, waaruit blijkt dat bijna 60% van de vacatures in 2022 als moeilijk vervulbaar werd beschouwd. Als reactie hierop passen werkgevers niet alleen salarissen aan, maar ook flexibele werktijden en thuiswerkopties. Bovendien wijzigen zij steeds vaker functie-eisen. Deze aanpassingen weerspiegelen de voortdurende uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2023)

Werkgevers passen steeds vaker functie-eisen en lonen aan

Door de krapte op de arbeidsmarkt passen steeds meer bedrijven bij moeilijk vervulbare vacatures de arbeidsvoorwaarden en functie-eisen aan. Zo blijkt uit onderzoek van het UWV onder ruim 4.500 werkgevers. In 2022 was 58% van de ontstane vacatures moeilijk vervulbaar. Volgens werkgevers zijn vacatures vooral moeilijk vervulbaar omdat er te weinig sollicitanten reageren. Om vacatures toch vervuld te krijgen, paste 39% van de werkgevers de arbeidsvoorwaarden aan. Daarbij werd niet alleen gekeken naar het salaris, maar ook naar flexibele uren en thuiswerken. Ook de functieeisen worden vaker aangepast, bijvoorbeeld het aantal jaren werkervaring of de eis van specifieke opleidingen. In 2022 paste bijna een derde (32%) van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures de functie-eisen aan. Verder blijkt uit het onderzoek dat een ruime meerderheid van de werkgevers vacatures langer open laten staan en andere wervingskanalen inzetten. Bijna de helft van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures kiest ervoor om iemand aan te nemen die niet helemaal aan de functie-eisen voldoet en deze zelf op te leiden.

Arbeidsmarkt in 4e kwartaal 2022 weer krapper geworden

In het vierde kwartaal van 2022 is de arbeidsmarkt weer iets krapper geworden. Dit blijkt uit de nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS. Tegenover elke 100 werklozen stonden 123 vacatures. In kwartaal vier van 2022 waren er 13.000 werklozen minder dan een kwartaal
eerder. Ook groeide het aantal banen met 85.000. Tevens steeg het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. In het vierde kwartaal van 2022 waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Het aantal openstaande vacatures liep echter wel terug,
maar minder hard dan in het derde kwartaal. Eind december stonden er 442.000 vacatures open. De meeste vacatures stonden open in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg.

ABU-leden hebben ingestemd met nieuwe CAO voor Uitzendkrachten

In de Algemene ledenvergadering van 11 januari 2023 hebben de leden van de ABU, waaronder Abiant, ingestemd met de gemaakte cao-afspraken. In december was er al een onderhandelingsresultaat bereikt door de ABU, NBBU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie. Als ook de leden van de overige cao-partijen akkoord gaan, is er een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten met een looptijd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. In de nieuwe cao worden verdere stappen gezet om te komen tot gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten door een uitbreiding van de inlenersbeloning. Zo krijgt de uitzendkracht
met ingang van 1 juli 2023 onder meer recht op alle toeslagen en kostenvergoedingen en kan relevante werkervaring beter verzilverd worden.

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

In 2021 hadden 196.000 werknemers tussen de 15 tot 75 jaar een ongeval tijdens het werk. Bij 100.000 van deze werknemers leidde dit tot één of meerdere dagen verzuim. In transport- en logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines, was het percentage (2,8%) werknemers met een arbeidsongeval met minstens een dag verzuim relatief het hoogst. Ook bij werknemers met een technisch (2,5%) of agrarisch beroep (2,2%) was dit percentage hoog. Bij de technische beroepen ging het onder andere om timmerlieden en productiemachinebedieners. Het gemiddelde percentage voor alle werknemers lag op 1,3%.

Bijna één op vijf werknemers die in 2021 minstens een dag verzuimden als gevolg van een arbeidsongeval, noemde psychische overbelasting als belangrijkste oorzaak. Daarnaast werden ook relatief vaak uitglijden, struikelen of een andere val (15%) en fysieke overbelasting (14%), genoemd als oorzaak van een ongeval met verzuim.

Over de auteur

Marja Dijkstra

B2B-marketeer

Marja Dijkstra werkt sinds 2007 als B2B-marketeer bij Abiant. Zij schrijft onder andere artikelen voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Agro

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Daphne Verbeij, commercieel medewerker agrarisch in Spijk en Bedum, en Eliza Noordam, commercieel medewerker binnendienst in Bedum, beide werkzaam voor Abiant, zijn begonnen met het geven van gastlessen op mbo-scholen in Emmen, Meppel, en Groningen. Beide hebben affiniteit met de agrarische sector en het onderwijs. Tijdens deze lessen geven Daphne en Eliza de studenten informatie over communicatie, soorten dienstverbanden, solliciteren en ondernemersvaardigheden. Martina Kremer, betrokken bij dit project als manager Leren en Werken, benadrukt dat dit pas het begin is van een ambitieus project. Er liggen veel plannen en ideeën en de doelen zijn duidelijk.
Lees meer
Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Agro

Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Medewerkers van het Rundveepedicurecentrum hebben op 14 november 2023 als eerste groep klauwverzorgers een cursus gevolgd van het register van mobiliteitsscoorders (RoMS). Het RoMS is een internationale instantie die het gebruik van gestandaardiseerde, onafhankelijke mobiliteitsscores aanmoedigt om de klauwgezondheid van koeien te waarborgen. Na het succesvol afronden van de cursus worden de klauwverzorgers opgenomen in het RoMS-register van erkende scoorders.
Lees meer
Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Agro

Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Op 22 maart 2024 wordt de jaarlijkse collegadag van de Vereniging voor Rundvee Pedicure (VVRP) georganiseerd door Abiant en het Rundveepedicurecentrum (RPC). Een aantal van onze collega’s zijn daarom achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen om een inspirerende dag te organiseren voor onze eigen en collega- klauwbekappers. De dag is naast een inspiratiemoment om the best practices van elkaar te leren gelijk een mooi moment om gelijkgestemden te ontmoeten.
Lees meer
Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Agro

Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Doorgrond.nl en Coöperatie Abiant werken samen aan de ontwikkeling van een selectierobot voor aardappelen. Het doel van deze Groningse samenwerking is om de pootgoedteelt naar een nog hoger niveau te tillen en zo nog hogere klasses pootgoed te kunnen afleveren. De te ontwikkelen robot gaat de zieke aardappelen herkennen op basis van kunstmatige intelligentie en camera’s.
Lees meer
Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

Onderzoek

Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

In oktober 2020 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder onze actieve uitzendmedewerkers. De vragen van de online-enquête waren verdeeld over de onderwerpen: werkzaamheden, omgang met vestigingsmedewerkers, werkwijze Abiant, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.
Lees meer
Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Duurzaam uitzenden

Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Sinds kort is Abiant opgenomen in het Register voor Leerwerkintermediair en mogen we ons erkend en gecertificeerd Leerwerkintermediair noemen. Dit is een keurmerk dat wordt uitgegeven door DOORZAAM. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit van de beroepsbegeleidende leerwegtrajecten (bbl-trajecten), zoals het opstellen en opvolgen van een mentorovereenkomst voor bbl-leerlingen.
Lees meer