Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Wet voor meer zekerheid flexmedewerkers

 • 29 september 2023
 • Wet en regelgeving
 • Bert Mulder

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wet Meer zekerheid Flexwerkers gepubliceerd. Dit wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen die gericht zijn op het vergroten van de zekerheid en rechten van flexwerkers, terwijl tegelijkertijd enkele vormen van flexibiliteit worden beperkt. De verwachting is dat in de loop van 2024 de wet zal worden ingevoerd. De belangrijkste punten hebben wij alvast samengevat.

Wet voor meer zekerheid flexmedewerkers

Oproepcontracten

 • De nulurencontracten worden afgeschaft.
 • Er worden (vaste en tijdelijke) basiscontracten ingevoerd met een minimumaantal uren waarvoor werkenden moeten worden ingeroosterd en betaald.
 • Er wordt een norm gesteld aan de extra beschikbaarheid, maximaal 30 procent van het afgesproken aantal uren. Buiten deze uren is er geen verplichting om te werken.

Om werkgevers te stimuleren mensen met een basiscontract te laten doorstromen naar een vast contract, is het voornemen om het contract voor onbepaalde tijd onder de lage WW-premie te brengen. Werkgevers zijn dan minder kwijt aan premies.

Tijdelijke contracten

 • Werknemers hebben na drie jaar of na drie aaneengesloten tijdelijke contracten recht op een vast contract bij dezelfde werkgever.
 • Als dit niet gebeurt, geldt er een tussenpoos van vijf jaar voordat een werkgever opnieuw iemand  tijdelijk in dienst kan nemen. Nu mag dat nog na zes maanden ‘pauze’. De termijn van vijf jaar geldt straks ook voor uitzendkrachten.

Uitzendkrachten

 • Uitzendkrachten moeten ten minste hetzelfde verdienen als werknemers bij de inlener voor hetzelfde werk en gelijkwaardig worden behandeld, inclusief financieel gelijkwaardige overige voorwaarden, zoals pensioen.
 • De uitzendfasen worden verkort: fase A gaat van 78 weken naar 52 weken (dat staat nu al in de ABU-cao, maar komt nu ook in de wet) en fase B gaat van zes contracten in vier jaar naar zes contracten twee jaar. Na deze periode moet de uitzendkracht een vast contract krijgen bij het uitzendbureau.

Uitzonderingen

 • Scholieren en studenten kunnen op oproepbasis blijven werken. 
 • Voor scholieren van 18 jaar en ouder en studenten met een bijbaan geldt een korte onderbrekingstermijn van zes maanden.
 • Seizoensarbeid behoudt een uitzondering met een mogelijke onderbrekingstermijn van drie maanden voor functies die maximaal negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend.

Over de auteur

Bert Mulder

Bedrijfsjurist

Bert Mulder werkt sinds 1999 als bedrijfsjurist bij Abiant. Hij schrijft regelmatig artikelen over wetten en regelgeving voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Agro

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Daphne Verbeij, commercieel medewerker agrarisch in Spijk en Bedum, en Eliza Noordam, commercieel medewerker binnendienst in Bedum, beide werkzaam voor Abiant, zijn begonnen met het geven van gastlessen op mbo-scholen in Emmen, Meppel, en Groningen. Beide hebben affiniteit met de agrarische sector en het onderwijs. Tijdens deze lessen geven Daphne en Eliza de studenten informatie over communicatie, soorten dienstverbanden, solliciteren en ondernemersvaardigheden. Martina Kremer, betrokken bij dit project als manager Leren en Werken, benadrukt dat dit pas het begin is van een ambitieus project. Er liggen veel plannen en ideeën en de doelen zijn duidelijk.
Lees meer
Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Agro

Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Medewerkers van het Rundveepedicurecentrum hebben op 14 november 2023 als eerste groep klauwverzorgers een cursus gevolgd van het register van mobiliteitsscoorders (RoMS). Het RoMS is een internationale instantie die het gebruik van gestandaardiseerde, onafhankelijke mobiliteitsscores aanmoedigt om de klauwgezondheid van koeien te waarborgen. Na het succesvol afronden van de cursus worden de klauwverzorgers opgenomen in het RoMS-register van erkende scoorders.
Lees meer
Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Agro

Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Op 22 maart 2024 wordt de jaarlijkse collegadag van de Vereniging voor Rundvee Pedicure (VVRP) georganiseerd door Abiant en het Rundveepedicurecentrum (RPC). Een aantal van onze collega’s zijn daarom achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen om een inspirerende dag te organiseren voor onze eigen en collega- klauwbekappers. De dag is naast een inspiratiemoment om the best practices van elkaar te leren gelijk een mooi moment om gelijkgestemden te ontmoeten.
Lees meer
Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Agro

Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Doorgrond.nl en Coöperatie Abiant werken samen aan de ontwikkeling van een selectierobot voor aardappelen. Het doel van deze Groningse samenwerking is om de pootgoedteelt naar een nog hoger niveau te tillen en zo nog hogere klasses pootgoed te kunnen afleveren. De te ontwikkelen robot gaat de zieke aardappelen herkennen op basis van kunstmatige intelligentie en camera’s.
Lees meer
Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

Onderzoek

Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

In oktober 2020 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder onze actieve uitzendmedewerkers. De vragen van de online-enquête waren verdeeld over de onderwerpen: werkzaamheden, omgang met vestigingsmedewerkers, werkwijze Abiant, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.
Lees meer
Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Duurzaam uitzenden

Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Sinds kort is Abiant opgenomen in het Register voor Leerwerkintermediair en mogen we ons erkend en gecertificeerd Leerwerkintermediair noemen. Dit is een keurmerk dat wordt uitgegeven door DOORZAAM. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit van de beroepsbegeleidende leerwegtrajecten (bbl-trajecten), zoals het opstellen en opvolgen van een mentorovereenkomst voor bbl-leerlingen.
Lees meer