Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Wijzigingen in de CAO voor Uitzendkrachten per 1 juli 2023

 • 1 juli 2023
 • Wet en regelgeving
 • Bert Mulder

Per 1 juli 2023 wijzigt de CAO voor Uitzendkrachten. Deze wijzigingen zijn erop gericht flexmedewerkers meer bestaanszekerheid te bieden. Voor hen is dit een stap naar verantwoorde flexibiliteit, een marktconform pensioen en arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die van andere werknemers. Hieronder tref je in het kort de wijzigingen.

Wijzigingen in de CAO voor Uitzendkrachten per 1 juli 2023

De beloningsregeling van de inlener wordt uitgebreid voor flexmedewerkers:

 • Flexmedewerkers krijgen recht op uitbetaling van alle toeslagen in de cao/beloningsregeling. Denk hierbij aan BHV- of diplomatoeslagen.
 • Flexmedewerkers krijgen recht op uitbetaling van alle kostenvergoedingen in de cao/beloningsregeling. Dit geldt zowel voor de netto- als bruto kostenvergoedingen.
 • Flexmedewerkers hebben recht op vaste eindejaarsuitkeringen zoals die gelden in de cao/beloningsregeling.
 • Periodieken moeten op dezelfde manier en op hetzelfde moment verwerkt worden als bij de opdrachtgever.
 • Periodieke verhoging op basis van een beoordeling worden doorgevoerd ten gunste van de uitzendkracht, ook als er geen beoordeling plaatsvindt.
 • Inschaling bij de start van de werkzaamheden wordt altijd gedaan op basis van aantoonbare en relevante werkervaring van de kandidaat. Dit kan positief afwijken van de cao van een inlener.

Overige bepalingen uit de cao voor flexmedewerkers:

 • De wachtdagcompensatie voor flexkrachten vervalt. Bij ziekte geldt in alle fasen vanaf 1 juli aanstaande één wachtdag bij ziekte.
 • Ziekte is voor flexmedewerkers met een contract met uitzendbeding geen einde werk. Er geldt een loondoorbetalingsplicht bij ziekte gedurende de looptijd van het contract.
 • Flexmedewerkers met een contract zonder uitzendbeding krijgen ook na het einde van hun dienstverband recht op een aanvulling tot 90% (eerste ziektejaar) of 80% (tweede ziektejaar) van het loon.
 • De wachttijd van acht weken voor het Stipp-pensioen vervalt. De flexmedewerker bouwt vanaf de eerste werkdag direct pensioen op.

Over de auteur

Bert Mulder

Bedrijfsjurist

Bert Mulder werkt sinds 1999 als bedrijfsjurist bij Abiant. Hij schrijft regelmatig artikelen over wetten en regelgeving voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Agro

Samenwerking tussen Terra en Coöperatie Abiant om toekomst agrarische sector Noord-Nederland te versterken

Coöperatie Abiant en Terra ondertekenden dinsdag 21 mei het Manifest AgroWijs bij Terra MBO Groningen. In het manifest spreken beide partijen met elkaar af, dat ze samen activiteiten initiëren en uitvoeren om de studenten van Terra zo goed mogelijk te begeleiden van studie naar duurzaam werk en/of ondernemerschap in de agrarische sector in Noord-Nederland.
Lees meer
Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt: nieuws in het kort (voorjaar 2024)

De arbeidsmarkt in Nederland blijft in het vierde kwartaal van 2023 gespannen, met een gelijk aantal werklozen en vacatures ten opzichte van het derde kwartaal. Volgens gegevens van het CBS groeide het aantal banen in verschillende sectoren, vooral in handel, vervoer en horeca. Opmerkelijk is ook de toename van 15- en 16-jarigen met betaald werk, vooral onder scholieren met bijbanen. Daarentegen presteren Nederlandse vacatureteksten ondermaats, met een gemiddeld rapportcijfer van 4,2. Ook zijn er verschuivingen in de arbeidsparticipatie, met een afname van het aantal voltijdbanen en een stijging van deeltijdwerk, vooral bij mannen. Ondanks deze trends blijft Nederland bovengemiddeld actief op de arbeidsmarkt binnen de EU.
Lees meer
Even voorstellen... Onze nieuwe salesmanagers Fokje Brouwer en Marleen Venhuizen

Algemeen

Even voorstellen... Onze nieuwe salesmanagers Fokje Brouwer en Marleen Venhuizen

Bij Abiant vinden we het belangrijk om voldoende tijd en aandacht te besteden aan onze bestaande en nieuwe klanten. Om dit proces in optimale banen te leiden hebben we sinds eind vorig jaar twee salesmanagers in dienst. Fokje Brouwer en Marleen Venhuizen vertellen meer over de waarde van samenwerking en hun eerste behaalde succes.
Lees meer
Een geslaagde collegadag voor rundveepedicures

Agro

Een geslaagde collegadag voor rundveepedicures

Op vrijdag 22 maart organiseerden Abiant en het Rundveepedicurecentrum de VVRP collegadag voor alle rundveepedicures in Nederland. Maar liefst 200 man reisde af naar Groningen voor een interessante dag vol met presentaties, bezoek aan sponsoren, een heerlijke lunch en diner en entertainment.
Lees meer
Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Agro

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Daphne Verbeij, commercieel medewerker agrarisch in Spijk en Bedum, en Eliza Noordam, commercieel medewerker binnendienst in Bedum, beide werkzaam voor Abiant, zijn begonnen met het geven van gastlessen op mbo-scholen in Emmen, Meppel, en Groningen. Beide hebben affiniteit met de agrarische sector en het onderwijs. Tijdens deze lessen geven Daphne en Eliza de studenten informatie over communicatie, soorten dienstverbanden, solliciteren en ondernemersvaardigheden. Martina Kremer, betrokken bij dit project als manager Leren en Werken, benadrukt dat dit pas het begin is van een ambitieus project. Er liggen veel plannen en ideeën en de doelen zijn duidelijk.
Lees meer
Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Agro

Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Medewerkers van het Rundveepedicurecentrum hebben op 14 november 2023 als eerste groep klauwverzorgers een cursus gevolgd van het register van mobiliteitsscoorders (RoMS). Het RoMS is een internationale instantie die het gebruik van gestandaardiseerde, onafhankelijke mobiliteitsscores aanmoedigt om de klauwgezondheid van koeien te waarborgen. Na het succesvol afronden van de cursus worden de klauwverzorgers opgenomen in het RoMS-register van erkende scoorders.
Lees meer