Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Wijzigingen in de CAO voor Uitzendkrachten per 1 juli 2023

 • 1 juli 2023
 • Wet en regelgeving
 • Bert Mulder

Per 1 juli 2023 wijzigt de CAO voor Uitzendkrachten. Deze wijzigingen zijn erop gericht flexmedewerkers meer bestaanszekerheid te bieden. Voor hen is dit een stap naar verantwoorde flexibiliteit, een marktconform pensioen en arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die van andere werknemers. Hieronder tref je in het kort de wijzigingen.

Wijzigingen in de CAO voor Uitzendkrachten per 1 juli 2023

De beloningsregeling van de inlener wordt uitgebreid voor flexmedewerkers:

 • Flexmedewerkers krijgen recht op uitbetaling van alle toeslagen in de cao/beloningsregeling. Denk hierbij aan BHV- of diplomatoeslagen.
 • Flexmedewerkers krijgen recht op uitbetaling van alle kostenvergoedingen in de cao/beloningsregeling. Dit geldt zowel voor de netto- als bruto kostenvergoedingen.
 • Flexmedewerkers hebben recht op vaste eindejaarsuitkeringen zoals die gelden in de cao/beloningsregeling.
 • Periodieken moeten op dezelfde manier en op hetzelfde moment verwerkt worden als bij de opdrachtgever.
 • Periodieke verhoging op basis van een beoordeling worden doorgevoerd ten gunste van de uitzendkracht, ook als er geen beoordeling plaatsvindt.
 • Inschaling bij de start van de werkzaamheden wordt altijd gedaan op basis van aantoonbare en relevante werkervaring van de kandidaat. Dit kan positief afwijken van de cao van een inlener.

Overige bepalingen uit de cao voor flexmedewerkers:

 • De wachtdagcompensatie voor flexkrachten vervalt. Bij ziekte geldt in alle fasen vanaf 1 juli aanstaande één wachtdag bij ziekte.
 • Ziekte is voor flexmedewerkers met een contract met uitzendbeding geen einde werk. Er geldt een loondoorbetalingsplicht bij ziekte gedurende de looptijd van het contract.
 • Flexmedewerkers met een contract zonder uitzendbeding krijgen ook na het einde van hun dienstverband recht op een aanvulling tot 90% (eerste ziektejaar) of 80% (tweede ziektejaar) van het loon.
 • De wachttijd van acht weken voor het Stipp-pensioen vervalt. De flexmedewerker bouwt vanaf de eerste werkdag direct pensioen op.

Over de auteur

Bert Mulder

Bedrijfsjurist

Bert Mulder werkt sinds 1999 als bedrijfsjurist bij Abiant. Hij schrijft regelmatig artikelen over wetten en regelgeving voor abiant.nl en voor onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Lees onze nieuwsartikelen

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Agro

Scholenproject Abiant Agro: Gastlessen geven is nog maar het begin

Daphne Verbeij, commercieel medewerker agrarisch in Spijk en Bedum, en Eliza Noordam, commercieel medewerker binnendienst in Bedum, beide werkzaam voor Abiant, zijn begonnen met het geven van gastlessen op mbo-scholen in Emmen, Meppel, en Groningen. Beide hebben affiniteit met de agrarische sector en het onderwijs. Tijdens deze lessen geven Daphne en Eliza de studenten informatie over communicatie, soorten dienstverbanden, solliciteren en ondernemersvaardigheden. Martina Kremer, betrokken bij dit project als manager Leren en Werken, benadrukt dat dit pas het begin is van een ambitieus project. Er liggen veel plannen en ideeën en de doelen zijn duidelijk.
Lees meer
Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Agro

Medewerkers Rundveepedicurecentrum volgen cursus om mobiliteitsscoorder te worden

Medewerkers van het Rundveepedicurecentrum hebben op 14 november 2023 als eerste groep klauwverzorgers een cursus gevolgd van het register van mobiliteitsscoorders (RoMS). Het RoMS is een internationale instantie die het gebruik van gestandaardiseerde, onafhankelijke mobiliteitsscores aanmoedigt om de klauwgezondheid van koeien te waarborgen. Na het succesvol afronden van de cursus worden de klauwverzorgers opgenomen in het RoMS-register van erkende scoorders.
Lees meer
Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Agro

Abiant en het Rundveepedicurecentrum organiseren collegadag rundveepedicures

Op 22 maart 2024 wordt de jaarlijkse collegadag van de Vereniging voor Rundvee Pedicure (VVRP) georganiseerd door Abiant en het Rundveepedicurecentrum (RPC). Een aantal van onze collega’s zijn daarom achter de schermen al druk bezig met de voorbereidingen om een inspirerende dag te organiseren voor onze eigen en collega- klauwbekappers. De dag is naast een inspiratiemoment om the best practices van elkaar te leren gelijk een mooi moment om gelijkgestemden te ontmoeten.
Lees meer
Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Agro

Samenwerken aan ontwikkeling selectierobot

Doorgrond.nl en Coöperatie Abiant werken samen aan de ontwikkeling van een selectierobot voor aardappelen. Het doel van deze Groningse samenwerking is om de pootgoedteelt naar een nog hoger niveau te tillen en zo nog hogere klasses pootgoed te kunnen afleveren. De te ontwikkelen robot gaat de zieke aardappelen herkennen op basis van kunstmatige intelligentie en camera’s.
Lees meer
Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

Onderzoek

Uitkomsten MTO Abiant 2020: van goed naar beter

In oktober 2020 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder onze actieve uitzendmedewerkers. De vragen van de online-enquête waren verdeeld over de onderwerpen: werkzaamheden, omgang met vestigingsmedewerkers, werkwijze Abiant, loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.
Lees meer
Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Duurzaam uitzenden

Doorzaam keurmerk Leerwerk-intermediair voor Abiant

Sinds kort is Abiant opgenomen in het Register voor Leerwerkintermediair en mogen we ons erkend en gecertificeerd Leerwerkintermediair noemen. Dit is een keurmerk dat wordt uitgegeven door DOORZAAM. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit van de beroepsbegeleidende leerwegtrajecten (bbl-trajecten), zoals het opstellen en opvolgen van een mentorovereenkomst voor bbl-leerlingen.
Lees meer