Dienstverleningsvormen

Abiant Werving & selectie biedt je twee verschillende dienstverleningsvormen; Werving & Selectie en Detachering. In beide gevallen nemen wij jou het gehele wervings- en selectieproces uit handen; van werving tot plaatsing.


Werving & selectie

Wil je een vaste invulling voor jouw functie of wil je een medewerker direct zelf in dienst nemen? Dan is werving en selectie een interessante optie.

Bij werving en selectie komt de medewerker bij jou in dienst. Je biedt de medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aan en betaalt Abiant Werving & selectie een bemiddelingstarief.

Abiant onderscheidt zich met aantrekkelijke tarieven en werkt op basis van no cure, no pay. Alleen bij succesvolle bemiddelingen wordt een fee in rekening gebracht.

De fee is gebaseerd op het bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld dat je met de nieuwe medewerker overeenkomt.


Detachering

Heb je een tijdelijke functie of een tijdelijk project waarvoor je kennis in huis wilt halen? Dan is detachering een interessante optie.

Bij detachering stellen wij voor de medewerker een detacheringscontract voor bepaalde tijd op. Voor dezelfde periode sluit Abiant een opdrachtovereenkomst met jouw bedrijf.

Je hebt geen omkijken naar arbeidsovereenkomsten en eventuele werkgeversrisico’s bij arbeidsongeschiktheid of ziekte.

We brengen alleen de daadwerkelijk gewerkte uren in rekening via een uurtarief o.b.v. een omrekenfactor.