Het grootste uitzendbureau in Groningen, Friesland en Drenthe

Bedrijfsreportage Elzinga Loon- en Grondverzet

Grondverbeteringswerk gaat op gevoel.
Fotograaf: Jan Buwalda
De roots van Elzinga Groep liggen onmiskenbaar in het klassieke loonwerk. Het huidige Elzinga Loon- en Grondverzet, vallende onder het Elzinga Aannemingsbedrijf, houdt zich echter niet meer bezig met het traditionele maai-, zaai- en oogstwerk. Die werkzaamheden zijn vervangen door grondverbeteringswerkzaamheden in de breedste zin van het woord. Waardevol, specialistisch grondwerk, waar Elzinga ervaren mensen, moderne machinerie en het juiste gevoel voor in huis heeft.

Een van die mensen met dat juiste gevoel is Mark Bakker, dit jaar vijfentwintig jaar actief voor Elzinga. “Ik kwam hier op mijn zestiende als vakantiewerker, sindsdien heb ik alle voorkomende grondwerkzaamheden gedaan,” begint hij. “Nu ben ik uitvoerder, maak planningen, tekeningen en machinemodellen en ben betrokken bij het inplannen van onderhoud en keuringen aan onze materialen. Tevens stuur ik onze twintig grondbewerkers aan, echt een topploeg,” zo is Mark complimenteus.

Elzinga-geel

Veel Groningers kennen Elzinga Groep. Het gele wagen- en machinepark, het bijbehorende leger aan grondwerkers, chauffeurs en machinisten; ‘Elzingageel’ hoort bij Groningen, zoals de Eemshaven bij het Hogeland. De Elzinga-machinefabriek, de Cargo Facilitiestak, Hijsspecialist.nl en het Elzinga Aannemingsbedrijf fungeren ijzersterk in eigen deelmarkten. Het grondverbeterwerk van Mark en zijn team valt onder de laatstgenoemde bv en dat werk willen we graag belichten.

Mark legt daarom uit wat zijn team te bieden heeft. “Wij zijn gespecialiseerd in grondverzet en grondverbeteringswerk. Dat laatste is een breed begrip, dus laat ik daarmee aftrappen,” start hij geduldig. “Grondverbetering is van steeds groter belang om de kwaliteit en opbrengsten van gewassen zo optimaal mogelijk te krijgen. Het diepspitten, egaliseren of ‘kilveren’ van land zijn daarbij hoofdactiviteiten. We veranderen waar nodig de grondstructuur, bijvoorbeeld bij stukken land met te zware klei, maar we kijken ook naar hoogteligging van land of we verbeteren de waterafvoer door middel van het graven van sloten.”

Diepspitten, egaliseren, kilveren

Hij zoomt scherper in op de genoemde Elzingaspecialisaties. “Voor het diepspitten moet je zeker bij ons zijn,” is Mark stellig. “We halen betere, lichtere grond boven en maken slechte plekken in percelen losser voor betere waterdoorlatendheid. Dat doen we ook in Veengebieden. “Voor het diepspitten moet je het juiste materiaal, maar vooral de juiste machinisten met kennis en ervaring hebben. En die hebben wij,” verzekert Mark. Hetzelfde geldt voor de egalisatie- en kilverwerkzaamheden.

“Door goed egalisatiewerk ontstaan er geen verzamelpunten voor regenwater en blijft de grond droger. Hierdoor rotten producten minder snel. Het zorgt voor minder verspilling en meer opbrengsten per hectare voor de boer,” versimpelt Mark het egalisatieresultaat. De methode die voor het egaliseren gebruikt wordt hangt af van de staat van de grond, die door Mark en zijn team eerst uitgebreid geanalyseerd wordt. “Pas dan kijken we naar de beste methode om de grond zo goed mogelijk te optimaliseren. Dat doen we met behoud van de teelaarde.”

Gevoel

De genoemde Elzinga-specialiteiten komen erg nauw en het vakmanschap wordt zorgvuldig op nieuwe generaties doorgegeven. “Het heeft allemaal met het juiste gevoel te maken. Je moet precies weten hoe diep je graaft en welk zand je erop gooit. Opmengen doe je met gevoel en niet elk zand is geschikt. Zelf heb ik dit vak van mijn collega Follie geleerd. Hij kreeg er ‘de juist vingers voor’ door zijn jarenlange ervaring in klei- en veengebieden. Je voelt letterlijk met je duim en wijsvinger of de structuur van de grond goed genoeg is. Dat kan bijna niemand, maar wij weten dat gevoel zelfs door te geven.”

Door de opkomst van precisielandbouw zijn boeren steeds meer met grondkwaliteit bezig. “Met name jongere boeren willen andere, lichtere zandgrond bovenhalen. Om bijvoorbeeld aardappels te telen op kleigrond waar dat eerder niet mogelijk was,” ziet Mark. “Zij zoomen in op specifieke stukken land en zijn steeds doelmatiger bezig. Wij als Elzinga Loon- en Grondverzet ook, dus daar waar wij onze grondverbeteringskennis en ervaring aansluiten bij de kennis en wensen van boeren, ontstaan er mooie ééntweetjes.”

Veeboeren en natuurgebieden

Mark legt uit niet alleen voor akkerbouwers te werken. “Je ziet de laatste tijd meer wisselingen tussen veehouders en akkerbouwers. Akkerbouwers huren graag land bij veeboeren, daar is veelal grond waar nog nooit een aardappel heeft gestaan. Indien ook goed geëgaliseerd, is dat land interessant voor de verhuur.”

Elzinga verricht ook veelzijdig grondwerk voor de overheid, waterschappen, natuurinstanties en de windmolenindustrie. “We creëren natuurgebieden met klutenplassen, natuurvriendelijke oevers, maken beschoeiingen voor waterschappen en bekleden dijken met klei. Die activiteiten gaan het hele jaar door, net als onze activiteiten gelieerd aan de windindustrie.”

Zo realiseert Elzinga speciale duinen voor de opslag van windmolenonderdelen en maken ze opstelplaatsen voor het demonteren van windmolens. “We maken een tekening binnen het model, zetten het om naar 3D, tuigen de machines op en leveren het zand. We ontzorgen klanten volledig en nemen ze veel werk uit handen. Zo komen we de winter door, waarna in maart het boerenwerk weer start.”

Mankracht

De specifieke kracht van Elzinga Loon- en Grondverzet weet Mark goed te duiden. “Wij leveren complete dienstverlening en kunnen door onze kennis en volume, maar vooral door onze oplossingsgerichte mentaliteit snel inspelen op wensen van klanten. Wij kunnen dankzij die combinatie ook meer grondwerk aan in de seizoenen dat het er echt om draait.”

Daarbij werkt Elzinga met het beste materieel en een groep van twintig harde werkers. “Een ploeg die onvoorwaardelijk voor Elzinga en dus voor onze klanten gaat,” stelt Mark. “Onze ploeg maakt lange dagen en is zeer flexibel. Ze werken met het juiste gevoel en tonen zich bereid te leren, maar ook om kennis te delen. We hebben verantwoordelijk werk, maar we dragen die verantwoordelijkheid samen. Die spirit vind ik mooi. Daarom staan wij voor onze mensen en dat maakt me trots.”

Groepskracht

Ten slotte roemt Mark het voordeel van de Elzinga groepskracht. “We maken veelvuldig gebruik van de kennis en kunde van onze machinefabriek, de Hijsspecialist en onze transportdivisie,” eindigt hij zijn uitleg. “Onze goede naam snelt ons vooruit. Elzinga heeft een betrouwbare naam en de boeren, overheid en het bedrijfsleven weet ons te vinden. Wij zijn ze als landverbeteraars graag van dienst!”

Over de auteur

Koen Janssen

Relatiebeheerder

Van 2015 tot en met 2021 was Koen werkzaam als relatiebeheerder voor Abiant. Daarnaast was hij actief als reporter en columnist voor abiant.nl en onze bedrijfsmagazines De Abianter en De Abianter Agro.

Wat klanten zeggen over Abiant

Toen ik in het ziekenhuis lag, vond ik het een hele geruststelling om te weten dat alles goed geregeld was.
Maatschap van den Burg

Maatschap van den Burg

Abiant is snel en proactief en het team denkt met ons mee.
Gemeente Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland

Wij hebben geen behoefte aan groei.
Melkveehouder Keestra

Melkveehouder Keestra

Grondverbeteringswerk gaat op gevoel.
Elzinga Loon- en Grondverzet

Elzinga Loon- en Grondverzet

We hebben gezien dat het werken met uitzendkrachten goed werkt.
Groninger Museum

Groninger Museum

Abiant weet wat een goede kandidaat voor ons is.
Vaatstra Installatietechniek

Vaatstra Installatietechniek